מחקרים שבוצעו ע"י משרד הבריאות, המחלקה לאיכות הסביבה, קובעים כי כמות האבן במי השתייה של ערים רבות גבוהה פי שתיים ולפעמים פי שלוש מהרצוי. המשמעות: נזקים לצנרת, לגופי החימום ובעיקר תשלומים גבוהים לחברת החשמל.מנתוני מחקר שביצע משרד הבריאות - המחלקה לבריאות הסביבה, עולה כי תושבי ערים רבות במדינת ישראל משלמים הרבה מדי על צריכת החשמל. המחקר חושף למעשה כי מי השתייה סובלים מקשיות מים גבוהה במיוחד, דבר הגורם להצטברות אבנית בצנרת הביתית ובגופי החימום. לפי הנתונים של משרד הבריאות - המחלקה לבריאות הסביבה מצביעים על כך שקשיות המים ( היחס בין כמות האבן במים לכל ליטר מים ) בערים חורגת מהרצוי ביותר מ-200% ועד 300%. לשם ההדגמה במחוז חיפה רק 10 בארות מים עומדות על רמת קשיות המים בערכים הרצויים עד 200 מיליגרם \ ליטר, ואילו ב-126 בארות ישנה חריגה של ברמת הקשיות עד 400 מיליגרם ליטר, כשב-37 בארות הערכים נעים בין 301-400. במחוז מרכז רק 13 בארות מים עומדות על רמת קשיות של עד 200 מיליגרם\ליטר, ואילו 293 בארות עומדות על רמת קשיות של עד ל- 400 מיליגרם\ליטר, כש-65 בארות עוברות את רמת הקשיות מעל 400.לצורך ההשוואה, קשיות מים מומלצת נחשבת ככזאת הנמצאת בערכים שבין 150 ל- 200. ד"ר צדוק שאבי, מנהל המחלקה לכימיה ואיכות הסביבה בחברת "אמינולאב" הנמצאת בפארק המדע בנס ציונה, אשר חקר את הנושא הגדיר את תופעת קשיות המים כ"מכת מדינה".משמעות הצטברות האבנית היא בעיקר גידול משמעותי בצריכת חשמל. לשם המחשה: 10 מ"מ של אבנית מגדיל את צריכת החשמל ב-50%.

בנוסף, אומר ד"ר צדוק שאבי, האבנית גורמת גם לנזקים הרסניים לצנרת, לגופי החימום, וכן נזקים כבדים לתשתית.הצטברות האבנית יוצרת האטה בזרימת המים בברזים והיא נחשבת לגורם מספר אחד בהרס דודי שמש, מדיחי כלים ומכונות כביסה. יחד עם זאת יש להדגיש ולהרגיע כי בניגוד לטעות הרווחת, אבנית אינה מזיקה לבריאות. הנזק הגדול שלה הוא בעוגמת נפש של הוצאת מאות ואלפי שקלים עבור צריכת חשמל מוגברת ותיקון הנזקים לצנרת ולגופי החימום.