בעיר האוהלים ישוכנו המפונים במחזורי "התרעננות" של חמישה ימים. בתום חמישה ימים יעברו המפונים לאתר אחר בו ישוכנו מספר ימים נוספים ואחריהם יעברו לאתר אחר עד לסוף החודש.על הקמת המאהל הגדול הוחלט בישיבה בין ראשית רשות הטבע והגנים לבין מנכ"ל משרד ראש הממשלה. על פי ההחלטה יקצה משרד ראש הממשלה סכום של עשרה מיליון שקלים לטובת הקמת המתחם והצבת המתקנים שבו והרשות תהיה האחראית עליו.רשות הטבע תהיה אחראית בין השאר גם על תפעול המקום וגם על הפעילות החברתית במקום למפונים שישוכנו בו. צוותי הדרכה מטעם הרשות ילוו את המפונים ובעיקר את ילדיהם בפעילויות שונות.הכוונה היא להציב מספר אתרים ברחבי הארץ כדוגמת מתחם זה, בהם המתחם בגני התערוכה שבתל אביב. המפונים יעברו בכל מספר ימים בין אתר אחד למשנהו. בכל אחד מהאתרים ימוקמו מתקני פעילות שונים בהתאם לרוח המקום.