מזוז בודק חוקיות החסיון במינוי שופטים

היועהמ"ש מזוז בוחן את חוקיות החסיון המוטל של דיוני הועדה למינוי שופטים. כך מסר מזכיר הועדה למינוי שופטים ומנהל בתי המשפט.

רותי אברהם , כ' באב תשס"ו

השופט בועז אוקון, מזכיר הועדה למינוי שופטים ומנהל בתי המשפט, אמר את הדברים במכתב לפורום המשפטי למען א"י.

הפורום המשפטי טוען כי חסיון הדיונים המבוסס על כלל 15 לכללי השפיטה, הותקן שלא כחוק ויש לבטלו. הועדה למינוי שופטים שבראשה עומד שר המשפטים רמון דנה ב 24 ביולי בדרישת הפורום לבטל את החסיון, אך הותירה אותו על כנו. בעקבות זאת פנה ב"כ הפורום עו"ד יצחק בם למזכיר הועדה השופט אוקון וזה כאמור הורה להעביר לחוו"ד של היועץ המשפטי.

ב-7 באוגוסט הודיע מנהל בתי המשפט בועז אוקון לפורום המשפטי שדרישתו הועברה ליועמ"ש. אתמול, ב-13 באוגוסט, פנה עו"ד בם ליועמ"ש על-מנת שידאג להעביר את חוות דעתו, שהתבקש להעביר לשופט אוקון, גם לעיונו (של עו"ד בם), כדי שהפורום המשפטי ישקול את צעדיו בהמשך. מנכ"ל הפורום נחי אייל, אומר כי הוא תוהה "האם בכוונת היועמ"ש לספק את התשובות לפורום המשפטי הרבה לפני מינויה של בייניש לנשיאת בג"ץ או שמא יעשה זאת סמוך למינויה או אף לאחר מכן".