דחיית הרפורמה במס הכנסה ע"י האוצר, לא רק שתפגע בצמיחת המשק אלא אף תשדר לעולם ולמשקיעים חוסר עקביות במדיניות הכלכלית של ישראל. כך טוען שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים. זאת בתגובה לפרסומים לפיהם משרד האוצר שוקל לבטל או לדחות את ההפחתה המתוכננת במס הכנסה.ברוש טוען, כי העודפים שנצברו עד לפרוץ המלחמה בצפון מאפשרים לאוצר לממן את עלויות המלחמה, זאת תוך עמידה ביעדי הגרעון לשנים 2006 - 2007.לפיכך, קורא ברוש לאוצר לסיים את שנת 2006 עם גרעון של 3% תוצר כמתוכנן בתקציב, ואת שנת 2007 עם גרעון של 2% תוצר, כפי שתוכנן בתחילת השנה.לדברי ברוש, אין לסיים שנים אלו עם תת ביצוע, כפי שידענו בשנים האחרונות, וכאמור, להשתמש בעודפי הכספים לכיסוי עלויות המלחמה.נשיא התאחדות התעשיינים קורא לאוצר להמשיך בתוכנית להשגת היעדים החברתיים כלכליים הן בצד ההוצאות והן באשר להפחתת נטל המס.לדבריו, כך יוכל המשק להמשיך בתוואי הצמיחה של השנים האחרונות.נשיא התאחדות התעשיינים קורא לאוצר להקפיא את הקיצוץ הרוחבי המתוכנן במשרדי הממשלה בסך של 1.8 מיליארד שקל לשנת 2006.ברוש סבור, כי בשנים 2006 - 2007 על האוצר להעדיף הפחתת מיסים והשגת יעדים חברתיים וכלכליים - בתחום החינוך, הרווחה, ההשקעות, המחקר והפיתוח וכל יתר התחומים שהינם חיוניים להשגת חוסן חברתי וחוסן כלכלי למשק, על פני הפחתה מואצת של החוב הציבורי.כלכלני התאחדות התעשיינים מציינים, כי ערב המלחמה המשק היה מצוי בנקודת פתיחה טובה מאוד. ההערכות ערב המלחמה (ולאחר שהוחלט על הפחתת המע"מ באחוז אחד) היו שהשנה תסתיים בגרעון תקציבי הנמוך מאחוז אחד תוצר, זאת לעומת גרעון מתוכנן של 3% תוצר כ-17 מיליארד שקל). מצב זה נותר כתוצאה משילוב של עודף הכנסות (צמיחה מהירה והכנסות מעסקאות חד פעמיות של תושבי חוץ) לצד תת ביצוע בצד האוצר.