לקראת ישום התקנה החדשה של משרד התחבורה שתחייב את כל חברות אוטובוסי ההסעות להתקנת חגורות בטיחות בכל המושבים באוטובוסים החל מה-1 בספטמבר 2006, זכתה חב' "מרכבים" בחברות למשק וכלכלה להתקנת חגורות בטיחות בכל 240 האוטובוסים של המועצות האזוריות בכל רחבי הארץ.במסגרת פרויקט זה שיסתיים עד ה-1 בספטמבר תתקין החברה קרוב לכ-13,000 חגורות בטיחות באוטובוסים של המועצות האזוריות. שווי המכרז הנ"ל כ-5 מיליון ₪.מנכ"ל חב' "מרכבים", מיכה מייקסנר, מציין, שלאור העובדה שבאוטובוסים בהם מתקינה החברה חגורות בטיחות הינם אוטובוסים ישנים שאין בהם תשתית להתקנת חגורות בטיחות בנתה החברה קונסטרוקציות מיוחדות שעברו תקינה ורישוי להתקנת חגורות בטיחות ויישמה טכנולוגיה מיוחדת המאפשרת התקנת החגורות באופן הבטיחותי ביותר.עוד מציין מייקסנר שבמקביל לפרוייקט התקנת חגורות הבטיחות באוטובוסים של המועצות האזוריות מבצעת החברה בימים אלה התקנת חגורות בטיחות בעוד כ-400 אוטובוסים של חברות הסעה פרטיות. היקף התקנת חגורות הבטיחות באוטובוס אחד מוערך בין 14,000 ₪ ל-20,000 ₪.בחברה אומרים שלמרות שלטובת המיזם מופעלות משמרות עבודה נוספות במאות אוטובוסים לא יספיקו להתקין חגורות בטיחות עד למועד זה.