דוידי מרום, יו"ר 'שולחן התמר' במועצת הצמחים, פנה למגדלי התמרים בישראל בבקשה לעשות כל מאמץ לספק את תצרוכת הלולבים לקראת חג הסוכות ממטעי תמרים בישראל.על פי הערכה הביקוש ללולבים במדינת ישראל בחג הסוכות מגיע ל-500 אלף. על מנת לספק כמות זו יובאו כל שנה מאות אלפי לולבים מאזור אל עריש. בשנים האחרונות השלטונות המצריים מערימים קשיים על יבוא זה, עד כדי עצירתו, מאחר ולטענתם אספקת הלולבים פוגעת בענף התמר בצפון סיני.מגדלי התמרים והשירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות חוששים שמחסור בלולבים יצור לחץ כבד לאספקתו ממקורות בהם קיימות מחלות שעלולות לפגוע בענף התמרים בישראל. מדובר בעיקר במחלת הביוד שגרמה בעבר לנזקים כבדים לענף התמר ולהשמדת מטעים שלמים בצפון אפריקה, אך הם חוששים גם ממחלות ומזיקים אחרים שלא קיימים בישראל.מרום פנה להנהלת משרד החקלאות בבקשה שישראל תפעיל את השפעתה במצריים כדי שתאפשר הגדלת כמות הלולבים המסופקת לישראל מאל עריש, אזור נקי יחסית ממחלות.בעבר היו מספר מקרים בענפי חקלאות אחרים שבהם יבוא של כמות מצומצמת של צמחים שנשאו עליהם מחלות גרמו להתפשטותן בשדות ובמטעים ולנזקים של עשרות מיליוני שקלים למגדלים. לאחר שמזיק או מחלה מסוימת מגיעים לארץ לעיתים לא ניתן לסלק אותם אפילו בהשקעת משאבים אדירה והמצב יכול להתדרדר עד כדי הרס מלא של הענף.