המועצה לשימור אתרים קוראת לכנסת  להשלים את חקיקת חוק מוזיאון הכנסת עוד במושב הקרוב

בעקבות פנייתו של ח"כ רן כהן (מרצ) להחלת דין רציפות על "חוק מוזיאון הכנסת" (בית פרומין) ,קוראת המועצה לשימור אתרים לממשלה ולחברי הכנסת הנוכחית לעשות הכל על מנת להשלים את הליך החקיקה החשוב כבר במושב הקרוב, כדי שניתן יהיה להוציא את הפרויקט לדרך ובכך להבטיח את שימורו ושיקומו של אחד המבנים ההיסטוריים החשובים בארץ. בית פרומין, הנמצא ברח' המלך ג'ורג' בירושלים.

המבנה שימש כמשכנה הראשון של כנסת ישראל בירושלים. בין השנים 1966-1950 פעלו בו הכנסת הראשונה עד החמישית, ובו התקבלו מספר רב של חוקים שסייעו רבות לעיצובה של מדינת ישראל, ובהם חוקי יסוד (הכנסת, הממשלה, נשיא המדינה), חוק השבות, חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, חוק שוויון זכויות האשה, חוק הביטוח הלאומי, חוק שעות עבודה ומנוחה ועוד.

לאחר מעברה של הכנסת למשכנה הנוכחי, שימש המבנה את משרד התיירות, עד מעברו של המשרד לקריית הממשלה לפני מספר שנים. הקרקע, שבמקור היתה שייכת למינהל מקרקעי ישראל, נמכרה ליזם פרטי, שעל פי התכנית שהופקדה בשנת 1992 בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - התעתד להרוס כליל את המבנה ולהקים תחתיו מבנה בן 16 קומות למגורים, למלונאות ולמסחר.בעקבות מאבק ציבורי שהובילה המועצה לשימור אתרים, וביוזמת המועצה, הגישו ארבעה מחברי הכנסת הקודמת - רן כהן (מרצ), אילן שלגי (שינוי), ניסן סלומינסקי (מפד"ל) ויורי שטרן (האיחוד הלאומי) - ארבע הצעות חוק שמטרתן הפיכת בית פרומין למוזיאון הכנסת ולמרכז ללימודי דמוקרטיה ושלטון. ההצעות אוחדו להצעה אחת, "חוק מוזיאון הכנסת", עליה חתמו 13 ח"כים נוספים.

החוק, שאושר בקריאה ראשונה בחודש ינואר 2006, ברוב מוחלט של 63 חברי כנסת וללא מתנגדים, קובע, בין השאר, כי במימון תקציב המדינה ישוחזר המבנה למצבו בעת ששכנה בו הכנסת, ישומר במצבו המשוחזר ויוכשר להפעלתו כמוזיאון. החוק אף קובע במפורש, כי כל הפוגע בבית פרומין, או מבצע בו שינויים בניגוד להוראות החוק, דינו מאסר שלוש שנים.למרות מאמצים רבים, לא הובא החוק לקריאה שנייה ושלישית לפני פיזורה של הכנסת ה-16. במועצה לשימור אתרים מקווים, כי הממשלה לא תתנגד להחלת דין רציפות ולהמשך תהליך החקיקה, וכי פנייתו של ח"כ כהן תביא במהרה לאישורו הסופי, ותבטיח את עתידו של בית פרומין באופן הראוי לו.ובאותו עניין, בעקבות פרסומים בתקשורת בדבר האפשרות כי מרכז המבקרים החדש של הכנסת יוקם בבית פרומין במקום ברחבת הכניסה למשכן הנוכחי, פנה ח"כ רן כהן בדחיפות למנכ"ל הכנסת, אבי בלשניקוב, שהבהיר כי הדיון בנושא מרכז המבקרים עוסק רק באשר למתחם הכנסת הנוכחית.