גליון השבוע של ה - LANCST מביא מחקר שבא לבחון השפעת השימוש בטבק בצורות צריכה שונות על הסיכון למחלות לב.

בחינת ההשפעה נעשתה ברחבי העולם, 52 מדינות, והקיפה 27,089 אנשים. כך דווח באתר סטרמד.נעשתה הערכה לגבי הסיכון למחלות לב וצריכת טבק בהווה מול אנשים שהפסיקו לצרוך טבק או שלא השתמשו בטבק מעולם.

הבדיקה כללה בחינת השפעת עישון פסיבי על מחלות הלב במקביל להשפעה הישירה.עישון נמצא כרוך בהעלאת הסיכון למחלות לב פי שלושה מאשר בין אלו שאינם מעשנים. הפסקת עישון הורידה את הסיכון כמעט פי שניים, שלוש שנים לאחר הפסקת העישון בהשואה לתקופה בה עישנו הנבדקים. עם זאת, גם לאחר 20 שנות הפסקת עישון נשאר סיכון שאריתי של 22%.הנזק של הטבק והעלאת הסיכון למחלות לב נמצא בכל צורות צריכת הטבק - עישון, עישון פסיבי, ולעיסה, כאשר צורת שימוש אחרונה זו מעלה את הסכון למעלה מפי שניים מאשר באוכלוסיה שאינה מעשנת, אך לעיסה ועישון גם יחד מעלים את הסיכון פי ארבעה ויותר.הסיכון מופחת ככל שמתרחקים מתקופת העישון. מאידך גיסא נמצא יחס ישיר בין עישון פסיבי לחשיפה שבועית לעישון. ככל שהעישון הפסיבי היה במשך מספר רב יותר של  שעות שבועיות, כן עלה הסכון. גברים צעירים היו בסיכון הגבוה ביותר בעוד שבנשים קשישות נמצא הסיכון הנמוך ביותר.החוקרים מסכמים ממצאיהם בכך ששימוש בטבק נפוץ בכל העולם ומעלה בכל העולם את הסיכון למחלות לב, ובעיות קרדיו - וסקולריות, במיוחד בגברים. כל צורות השימוש בטבק מעלות את הסיכון, ולכן יש לנקוט בגישה החינוכית להפחתת העישון והקטנת הנזק.