הועדה לבחירת שופטים תתכנס היום (ה) לבחור נשיא לביה"מ העליון. צפוי כי השופטת דורית בייניש תיבחר לכהונה.

שלשום נדחתה עתירה למנוע את כינוסה של הועדה. מדובר בעתירה של יו"ר העמותה נגד שחיתות שלטונית "נקים ישראל", חיים יטיב. יטיב דרש מביהמ"ש למנוע את כינוסה של הועדה ולמנוע בחירת שופטים ונשיא לביהמ"ש העליון וזאת עד לדיון בסוגיות שהעלה. בין היתר טען יטיב כי יש להותיר על כנה  את ההחלטה של שר המשפטים היוצא חיים רמון ושל הועדה למינוי שופטים בראשותו של רמון, לתעד את דיוני הועדה. כמו כן דרש  לבטל את הכרזתו של מ"מ שר המשפטים מאיר שטרית כי עומדת בעינה שיטת 'הסניוריטי' למינוי נשיא לביהמ"ש העליון, וזאת בניגוד להוראתו של קודמו. עוד דרש יטיב כי הועדה תתכנס רק עם שובו של שר המשפטים או לאחר שימונה שר בתפקיד קבע.

השופטים לוי נאור וברלינר דחו את העתירה בטענה כי היא הוגשה באיחור רב, 48 שעות לפני כינוס הועדה וכי "מן הראוי היה להגישה במועד שיאפשר בדיקה של ממש". הם דחו את הטענה בדבר המחוייבות לנהל פרוטוקולים בועדה. כללי השפיטה אינם מחייבים ניהול פרוטוקול של הדיון כתבו השופטים, ו"גם אם יש מקום לדעה שונה בנושא זה אין מדובר בפגם היורד לשורשו של ענין ועל כן אין מקום לעכב את כינוסה של הועדה". השופטים הוסיפו כי ממלא מקום שר כמוהו כשר לכל דבר ולפיכך  "יש לראות את השר שטרית כמי שנהנה מאמון הכנסת והממשלה וממילא של הציבור".

יצויין כי שניים מהרכב השופטים שבפניהם נדונה העתירה, השופט אדמונד לוי והשופטת מרים נאור, נמצאים גם ברשימת המשיבים לעתירה.