שפטל: בייניש צריכה להפסל מלהיות שופטת

בראיון לערוץ 7 מותח עו"ד שפטל ביקורת על מינויה של בייניש, ומכנה את אחת החלטותיה "חוסר היושרה הקיצוני ביותר שאפשר לצפות מפרקליט"

, ט"ו באלול תשס"ו

ביקורת קשה מותח היום עו"ד יורם שפטל על מינויה של השופטת דורית בייניש לנשיאת ביהמ"ש העליון. שפטל אומר בראיון לערוץ 7 כי התנהלותה של בייניש כפרקליטת המדינה בפרשת דמיאניוק היתה צריכה לפסול אותה מכהונת שופטת שלום, "קל וחומר מכהונת שופטת בביהמ"ש העליון, בן בנו של קל וחומר מלעמוד בראש מערכת המשפטית של מדינת ישראל".

כזכור, שפטל שימש כסניגור בפרשת דמיאניוק. כזכור, ג'ון דמיאניוק, אזרח אמריקני ממוצא אוקראיני הוסגר ב 1986 לישראל והועמד לדין באשמה כי הוא "איבן האיום" מטרבלינקה, שומר אס.אס שנהג להתעלל ולרצוח יהודים באכזריות מיוחדת. ב 1988 נדון למוות על ידי בית דין מיוחד, אך ב 1993 קבע ביהמ"ש העליון, על בסיס ראיות חדשות, כי נוצר ספק בדבר זהותו כ"איבן האיום". לפיכך זוכה דמיאניוק מחמת הספק וגורש מישראל.

עם חורבנה של ברה"מ התאפשר לעו"ד שפטל כסניגורו של דמיאניוק לחשוף את תיקי הקג"ב ובהם נמצאו פרטיו האמיתיים של מי שנקרא "איבן האיום". מתוך אותם תיקים הובאו ראיות המוכיחות כי דמיאניוק אינו אותו "איבן האיום", אומר שפטל. לדבריו, אפילו יוסף (טומי) לפיד, אשר מרגע בואו של דמיאניוק לארץ התנהג כלפיו כאילו נקבע סופית שהוא אותו "איבן האיום", קרא ברשימה שפרסם ב'מעריב' לפרקליטות, לא להמתין לזיכויו של דמיאניוק לאור הראיות החדשות שהוצגו, ושהפרליטות לא ערערה על אמיתותן, ולהצטרף לסניגוריה בבקשה לזכותו בערעור.

למרות זאת, אומר שפטל, פרקליטות המדינה ובראשה דורית בייניש, טענו בביהמ"ש כי לא נמצאה סיבה מתקבלת על הדעת בתיק, לשנות את דעתם. כלומר "דמיאניוק הוא 'איבן האיום' וצריך לשלוח אותו לגרדום'". הדברים הללו נאמרו, מדגיש שפטל כאשר בתיק בית המשפט נמצאות 80 ראיות שכאמור דורית בייניש עצמה לא ערערה על האותנטיות שלהן, המצביעות פה אחד מפי ווכמנים - משרתים בחילות העזר של הנאצים, בטרבלינקה, שנחקרו כ 40 שנה לפני משפט דמיאניוק, כי אותו איבן מרצ'נקו אינו 'איבן האיום' - דמיאניוק.

ההחלטה להמשיך את המשפט למרות הראיות הללו הוא "חוסר היושרה הקיצוני ביותר שאפשר לצפות מפרקליט", אומר שפטל. "אין שפל נמוך יותר שאליו יכול לרדת פרקליט מדינה העומד בראש תביעה ציבורית של מדינה דמוקרטית, מדינת חוק". שפטל מוסיף כי התנהלות פרקליטת המדינה במשפט זה, שעורר עניין בכל העולם ושודר בכל כלי התקשורת העולמיים, "היה צריך לעניות דעתי לפסול אותה מלהיות שופטת שלום. קל וחומר שופטת בבימ"ש העליון, בן בנו של קל וחומר לעמוד בראש מערכת המשפטית של מדינת ישראל".

עם כל הביקורת על הנשיא היוצא אהרון ברק, "איש לא יכחיש שברק הוא עילוי מובהק, אינטלקטואל משפטי. באותה מידה איש לא יטען שבייניש היא כזו", אומר שפטל. לדבריו, מועד בחירתה של בייניש, הדומה בהשקפותיה לברק, לביהמ"ש העליון, תוכנן על ידו מתוך צפיה קדימה כי היא תהיה הנשיאה וממשיכת דרכו של "הדמוקרט הגדול שמבקש לשכפל לכמה שנים קדימה את בית המשפט בצלמו הוא אישית".