ספר המדע הוא הספר הראשון של משנה תורה ובו פורש הרמב"ם בחרט אומן את יסודות האמונה היהודית. הספר כולל את הלכות תשובה, מנין תרי"ג מצוות, הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות ע"ז.על הספר נטען כי הוא מגלה סתרי תורה ואפילו כופר. באחת מן המחלוקות הגדולות בעולם היהודי, הספר הוחרם ואף הועלה למוקד ע"י יהודים. עם השנים שככו המחלוקות, והספר הוכר כספר יסוד של האמונה היהודית, כיום אין מקום בדיון על יסודות האמונה שהספר אינו משמש בו תפקיד גדול ומשמעותי.ספר המדע שיוצא כעת הוא חלק ממפעל גדול -"מפעל משנה תורה" - שלקחה על עצמה ישיבת ההסדר 'אור וישועה' בחיפה, כדי להעמיד תורה מדויקת, שלמה ומקיפה . כחזון רחב לעם היהודי, באופן מדויק וברור שיהפוך לנחלתו של כל יהודי.בשלב הראשון הוציאה הישיבה את 'משנה תורה' בכרך אחד מדויק עפ"י כתבי יד, בצירוף מפתחות מקיפים. הספר המפואר רכש את אמונם הגדול של הלומדים, וכבר בתוך חצי שנה נמכרו כארבעת אלפי עותקים. השלב השני של המפעל הוא להוציא את הספר במהדורת כיס, מנוקד ומבואר קלות. כעת יוצא לאור הכרך הראשון.ייחודו של הספר בנוסח המדויק בעולם של דברי הרמב"ם, ללא הצנזורה הנוצרית, מכתבי היד המשובחים, מבוסס עפ"י כתב היד המאושר בחתימת הרמב"ם, ועל פי כתב יד של הרב קאפח זצ"ל, בניקוד, בביאור התמציתי המכוון למילים הקשות ולפשט העניין ומבוסס על דברי הרמב"ם עצמו בחיבוריו השונים והפרשנים המסורתיים, בסימון מיוחד ללומדי הדף היומי ובמפתחות נוחים לספרים, להלכות, לתרי"ג המצוות ולנושאי הפרקים.גם מהדורה זו, כמו קודמתה, מדויקת ונקיה משיבושי הצנזורה הנוצרית. למשל "הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים" שונו ל"הלכות עבודת כוכבים", כדי לשכנע את הקורא שאין ההלכות מתייחסות אליהם, כמו כן הושמטו בדפוסים כל התייחסות למייסד הנצרות, התייחסות ל"משומדים", ששוכתבו ל"מומרים" כאילו אדם יכול להמיר יהדותו.כמו כן מהדורה זו נקיה מכל טעויות של לומדים שבהתחלה הוסיפו הערות או "תיקונים", ולאחר מכן באו המדפיסים והכניסו זאת כאילו היה זה לשון הרמב"ם.הביאור בספר זה נערך על פי ביאור הרמב"ם עצמו בכתביו השונים. למשל "ים המלח" במשמעות של הרמב"ם הוא כל ים מלוח, ים התיכון וים המוות. כפי שעולה ממקומות אחדים במשנה תורה ובפירוש המשנה. המושג "כרת" בהלכות תשובה תואם מכתביו השונים ועולה בו משוג ברור העונה על כל מלעיזי הנשר הגדול, "אגס" בלשונו של הרמב"ם הוא שזיף של ימינו. "תרד" הינו סלק. בזיהויי החי והצומח בביאור השתתף ד"ר זוהר עמר, מן המחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן.הביאור כולל כותרות לכל פרק וכותרות משנה המקלים על הלימוד. הביאור מצטיין בפשטות ובתמצתיות גדולה ויש בו לעורר את לימוד הרמב"ם, בייחוד כשלאחרונה התחיל מחזור חדש של לימוד הרמב"ם.
מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו