פרוש: גם צה"ל מודה - שירות בנות מיותר

בעקבות מסמך בו קבעה יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים כי חיילות צה"ל חשות אבטלה סמויה וגלויה קורא ח"כ פרוש לבטל את שירות הנשים בצה"ל.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ד' בתשרי תשס"ז

במסמך יוצא דופן שפורסם בימים האחרונים הטילה יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים הפורשת, תא"ל דבורה חסיד, ספק בנחיצות גיוס נשים לצה"ל.

תא"ל חסיד קובעת במסמך, שהונח על שולחנות אלופי המטה הכללי לדיון, כי "החיילות בצה"ל ספוגות בתחושה של אבטלה סמויה וגלויה".

בעקבות הדברים אומר חבר הכנסת מאיר פרוש כי הגיעה העת לערוך רוויזיה בחוק שרות הביטחון, ולבטל לחלוטין את השירות הצבאי לנשים.

פרוש מקווה שהמסמך של תא"ל חסיד יועבר לעיון חברי הכנסת, כדי שישמש בסיס לדיון בנושא עתיד גיוס הנשים לצה"ל. "בעבר, הועלו כבר דעות והצעות נגד השירות הצבאי לנשים, בין היתר ע"י שרת החינוך (אז ח"כ) תמיר (ממפלגת העבודה) ואחרים מחוגי שמאל חילוניים בולטים".

"יש לציין", מוסיף ח"כ פרוש, "כי גיוס חובה של נשים לצבא סדיר הוא חריג, ולמעשה מדינת ישראל היא כיום הנבדלת היחידה. גם כשבריטניה וברית המועצות נלחמו על נפשן במלחמת העולם, הן לא גייסו נשים בגיוס חובה. ובמדינות אירופה המודרניות דהיום שבהן שרר או שורר גיוס חובה, רק גברים הם חייבי גיוס".

לדבריו, די מניסיון העמים שנמנעו מלגייס נשים גם בעתות חרום, ודי לנו ב"ניסוי האומלל שערכנו בישראל והשלכותיו החמורות – להחליט על ביטול גיוס הנשים לצה"ל, לאלתר".

עם זאת אומר פרוש כי "לדידה של היהדות הנאמנה, קובעת הפסיקה ההלכתית של גדולי התורה וצדיקי הדור, שהורו בנושא זה על 'ייהרג ואל יעבור'. הגישה ההלכתית מעוגנת כמובן בתפיסה ש'כל כבודה בת מלך פנימה'. ואכן, בראייה רטרוספקטיבית אנו רואים כמה צדקו מורי ההלכה שלנו, לנוכח העובדה המרה שחיים אנו במדינה שאחד המאפיינים שלה הוא התפוררות המסגרת המשפחתית, כאשר לשרות בנות בצבא יש לכך לצערנו תרומה שלילית".