במלאת שנה לגירוש, הוציאו תלמידי הישיבה הגבוהה, מאור טוביה במצפה יריחו, מהדורה חדשה של חוברת שירים פרי עטם, שנכתבו בעקבות הגרוש מגוש קטיף וצפון השומרון. החוברת, שקיבלה את השם 'חבלי מולדת' יוצאת לאור כדברי העורכים, "כדי ליצור שיח ולפרוק את אשר על ליבנו לאחר השבר שפקד אותנו בעקבות חורבן גוש קטיף וצפון השומרון".בחוברת רוכזו שירים מכל המינים והסוגים – בין אדם לקונו, בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו, בין אדם לעמו, ואף בין אדם למגרשו. את השירים הם מגדירים כ"שירי שאלה, שירי תשובה, שירי זעקה, שירי תפילה. שירים שנכתבו לשעתם, ושירים שנכתבו לדורות."כותבי השירים מקדשים את החוברת בחום ובהערצה לכל גיבורי גוש קטיף וצפון השומרון ובתודה והוקרה מיוחדת לתושבי נצר חזני, שאירחו את תלמידי הישיבה וקיבלו אותם בזרועות פתוחות עד הגירוש הנורא. הם מקדישים את החוברת גם לעילוי נשמת יחזקאל חזני, תושב נצר חזני, שנפטר מדום לב בעקבות מוראות הגירוש.

את החוברת ניתן להשיג אצל עוזיאל בטלפון: 050-6565524, במחיר של 10 שקלים לתלמידי ישיבה ו-15 שקלים לציבור הרחב. התלמידים מדגישים כי ההכנסות מהמכירה ישמשו להדפסת מהדורה נוספת, בשל הביקוש הרב. כמו כן הם זקוקים לתרומות לכיסוי ההוצאות.מתוך השירים:תפילין / דוד ברוקנרריבונו של עולם

שאין העולם מקומך

ואתה מקומו שלו

ומי יאמר לך מה תעשה

ולאן תיכנס ולאן לא

שם, מעבר למחסום כסופינו הנעול

בבית הכנסת שבנצר חזני

על הבימה

מצד שמאל

היתה ערמת מראות

קטנות, לישור תפילין

מונחות לחלוקה, חינם.

ראה נא אולי עוד

נותרה שם מראה

ולו סדוקה, ולו שבורה,

והבט בן, בתפיליך-

גוי אחד בארץ-

הם זזו ממקומם...הקטופה כמו רגע / יצחק אברהמי

הקטופה כמו רגע

שוכנת חולות

דבקה לעפר ואפר---

לא בתים טחונים טחנתם

בחמת כלים כבדים

אחים משחיתים

לא בתים שרופים

שלחו צוררים באש ועיניך רואות

גלתה יהודה מעוני הדעת

ושכינת עוזנו

מנהמת בין חולות שוממים

לבבות עשוקים, מבעים כואבים -

אוי לו למלך

שהיגלו בניו את בניו;

ואוי להם לבנים

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו