פה אחד אישרה ועדת הכספים את בקשת האוצר להקל על שילובם של אלפי מתנדבים במוסדות ציבור: לפיכך, מתנדבים הפועלים במוסדות ציבור (כל מוסד ללא כוונת רווח) יוכלו לקבל החזרי הוצאות עבור נסיעות, כיבוד ושיחות טלפון.על פי החלטת הועדה:

עבור הוצאות נסיעה של מתנדב למקום פעילותו ההתנדבותית הוא יוכל לקבל סכום של 280 ₪ לחודש. מדובר, בהוצאות עבור דלק לרכב של המתנדב. יחד עם זאת, במקרה שמדובר בנסיעה ברכב ציבורי, באוטובוסים, יוכל המתנדב לקבל סכום ללא הגבלה עבור כרטיסיות שיציג.

עבור הוצאות לשיחות טלפון מביתו של המתנדב הוא יקבל סכום של 50 ₪ לחודש.

עבור הוצאות לכיבוד הוא יוכל לקבל עד 12 ₪ לאדם לאירוע.כל החזר הוצאה מסוג זה לא יהיה בגדר הכנסה החייבת במס. יחד עם זאת אסור שלמתנדב תהייה הכנסה מהמוסד הציבורי שבו הוא פועל, במישרין או בעקיפין, או כל תמורה או טובת הנאה אחרת. הבקשה אושרה על פי פנייה של שר האוצר אברהם הירשזון לאישור בועדת הכספים.