השופטים קבעו כי העתירה מוקדמת מידי וכי עד שועדת הרפורמה לשירותי דת לא תסיים עבודתה, המדינה התחייבה שלא לאכוף את ההעתקת המגורים.את העתירה הגישו ארגון רבני ההתיישבות בישראל ו 45 רבנים נוספים, אשר העסקתם תחת הכותרת: "המשרתים בקודש", מוסדרת באמצעות חוזר מנכ"ל משרד הדתות, כיום הרשות הארצית לשירותי דת במשרד רה"מ.העתירה באה על רקע החלטת המדינה להתחיל בהליך מנהלי נגד אותם רבנים אשר לא העתיקו את מקום מגוריהם למקום כהונתם. לטענת המדינה מדובר באחד מתנאי הסף להעסקתם.הרבנים טוענים לעומת זאת כי לא ניתן ליישם את התנאי שכן בחלק מהמקרים הם מעניקים שירותי דת לקיבוצים חילונים, אשר אורח חייהם אינו מתאים לאורח חיי בני משפחתו של הרב. כמו כן טוענים הרבנים כי מדובר בדרישה שאינה מעשית שכן לעתים הרב מתגורר באזור 'עממי' כמו בני ברק, בשעה שמקום הכהונה הוא באזור יוקרה שבו אין ידו של הרב משגת לרכוש בית. עוד טוענים הרבנים כי הדרישה להעתיק את מקום המגורים לאחר שחלקם מכהן מזה שנים רבות בידיעה הגורמים הממשלתיים, סובלת משיהוי רב.כאמור השופטים בייניש, לוי וחיות, קיבלו את הודעת המדינה לפיה מדובר בעתירה 'מוקדמת' מידי וכי לא יחול שינוי במעמד הרבנים עד לגיבוש החלטה בנוגע להעסקתם. כמו כן קיבלו השופטים את התחייבות המדינה כי אכיפת העתקת מקום מגורים על רב תהיה כפופה לשימוע שייערך לכל אחד מהם. "אם וכאשר יוכרע עניינם של הרבנים, או מי מהם, וייקבע כי עליהם לקיים את תנאי חוזר המנכ"ל (העתקת מקום מגורים ר.א.), תנתן להם האפשרות וההזדמנות לעתור לבית המשפט המוסמך כנגד ההחלטה. טענותיהם של הרבנים לענין זה שמורות להם", כתבו השופטים.