כחלק מהפקת לקחים ממלחמת לבנון השנייה לגבי הסיכונים אליהם נחשפים אזרחים בקרבת מתקנים המכילים חומרים מסוכנים, החליטו השר להגנת הסביבה גדעון עזרא ומנכ"ל משרדו, שי אביטל, להקים ועדה ציבורית שתבחן באופן מקיף את הסיכונים הקיימים ממתקנים אלו בצפון הארץ לרבות מפרץ חיפה במקרה של היפגעות, ואת המיגון והדרישות המיטביים כמענה לסיכונים, ותגבש המלצות לגבי אמצעים ושיטות להפחתת הסיכונים מהמתקנים, כולל חלופות אפשריות להקטנת הסיכונים.במשרד להגנת הסביבה מציינים כי בראש הועדה יעמוד האלוף (במיל.) הרצל שפיר, אשר שימש בתפקידי מטה רבים בצה"ל, ובכלל זה אלוף פיקוד דרום, ראש אג"ם ומ"מ הרמטכ"ל. כמו כן כיהן שפיר כמפכ"ל המשטרה. במהלך השנים האחרונות הכין וביצע פרויקטים שונים, ביניהם ארגון ותפעול מערך העורף בישראל; פרויקט מל"ח 2000, בו נותח מערך המשק לשעת חרום ובחינת התאמתו לשנות ה-2000 והכנת פרק הערכות העורף במסגרת עבודת המועצה לביטחון לאומי להערכת המצב הלאומי.הועדה הציבורית שמונתה מורכבת מנציגי גופים שלטוניים העוסקים בנושא, ביניהם: נציגי המשרד להגנת הסביבה, פיקוד העורף, משטרת ישראל, נציבות הכבאות, השלטון המקומי, נציגי גופים ירוקים, נציג התאחדות התעשיינים, האקדמיה ומומחים מקצועיים. הועדה הונחתה להגיש את החלק הראשון והעיקרי של ממצאיה תוך 6 חודשים.