בהצעת החוק מבקש ח"כ יצחק אהרונוביץ' לקבוע עונש מינימלי של שנה אחת לסוחרי הסמים, כל זאת על מנת למגר את תופעת הסמים מן השורש שהוא הסוחרים עצמם.

נכון להיום ישנו עונש מקסימלי על עבירת סחר בסמים והוא עד 20 שנות מאסר. העונש המקסימלי להחזקת סם ולשימוש לצריכה עצמית הוא עד 3 שנים.ח"כ אהרונוביץ' אומר כי "הסמים הפכו למכת מדינה הפוגעת בכל חלקה טובה. בכדי למגר תופעה זו עלינו לפגוע באלו שמביאים את הסמים ומפיצים אותם, כלומר הסוחרים עצמם. רק בדרך ענישה חמורה נוכל לאותה תופעה אוימה."

על פי נתוני הרשות למלחמה בסמים לשנת 2005 עולה כי מספר בני הנוער הלומדים והמודים כי השתמשו בסמים לפחות פעם אחת ויותר בשנה האחרונה בסמים האסורים על פי פקודת הסמים, עומד על 58,000 (הם מהווים 9.9% מאוכלוסייה זו), לכך ניתן להוסיף עוד 23,000 המשתמשים רק בחומרים נדיפים.מספר המבוגרים (גילאי 18-40) המדווחים על שימוש בסמים אסורים בשנה האחרונה עומד על 240,000 (הם מהווים 10.5% מכלל אוכלוסייה זו).על פי הנתונים סך כל  משתמשים בסמים , כולל בני הנוער המשתמשים רק בחומרים נדיפים 321,000 , בצרוף המכורים לסמים המספר מגיע לכדי 333,500 .