עמותת חולי הפרקינסון מגיבה בזעם על המלצת ההסתדרות הרפואית מאתמול, לפיה תשולב רק התרופה אפו-גו ברשימת התרופות החיוניות שיש להכלילן בסל הבריאות ללא דיחוי.

התגובה באה בעקבות מסיבת העיתונאים, במהלכה פירסמה ההסתדרות הרפואית את רשימת התרופות שיש לדעתה להוסיף לסל. הרשימה, שהורכבה בשיתוף האיגודים המדעיים, כוללת בין היתר את התרופה אפו-גו המיועדת לחולי פרקינסון. אולם שלושה תכשירים אחרים לחולי הפרקינסון – אזילקט, קבסר וסטלבו – נותרו מחוץ לרשימה."ההמלצה לשלב תרופה לחולי פרקינסון בסל הבריאות היא מבורכת, אך אינה מספקת ויש חשש כי אינה יותר מאשר מס שפתיים", מדגיש דניאל נוימן יו"ר עמותת פרקינסון בישראל.לטענתו, "תרופה האפו-גו מיועדת רק לחלק קטן, כמה עשרות בלבד, מקרב 20,000 חולי הפרקינסון בישראל. מדובר בזריקה הניתנת לחולי פרקינסון במצב מתקדם ביותר של המחלה, שנועדה להוציא אותם ממצב של קיפאון, שהוא אחד מתסמיניה של המחלה בשלביה המתקדמים. לעומת זאת, יתר שלוש התרופות (אזילקט, קבסר וסטלבו) מיועדות לפלח רחב הרבה יותר של חולי פרקינסון, ויש להן משמעות קריטית למניעת נכות וסבל בקרב מספר רב יותר של חולים.נוימן אומר כי "חשוב להדגיש כי עלותם הכוללת של ארבעת התכשירים לטיפול בחולים היא פחות מ-20 מיליון שקל לשנה. בעלות כזו אפשר לצמצם באופן ניכר את סבלם של רוב חולי הפרקינסון בישראל".