פינס: לאסור שירות מילואים במאחזים

ח"כ פינס זועם על המשך קיום המאחזים למרות הבטחותיו של יו"ר מפלגתו טרם הבחירות. היום הוא מציע למנוע שליחת מילואמניקים למאחזים.

ידידיה הכהן. הכנסת , כ"ז בכסלו תשס"ז

חבר הכנסת אופיר פינס (העבודה) ממפלגת העבודה, הציע לאסור זימון לשירות מילואים במאחזים שהוקמו לאחר שנת 1996 שלא על פי החלטת ממשלה, והוא כולל מבנה הממוקם מחוץ לשטח הבנוי של ישוב קיים.

ח"כ פינס הסביר, כי חיילי המילואים של צה"ל, נקראים "חדשות לבקרים" לשירות מילואים במאחזים בלתי חוקיים. לדבריו, מדובר למעשה באבטחת פעילות עבריינית, "לא ייתכן שחיילי צה"ל ייקראו לשירות מילואים, לשם שמירה או אבטחה, במאחזים, שהקמתם ועצם קיומם, הוא בבחינת עבירה מובהקת על החוק".

"שירות מילואים הוא חלק בלתי נפרד מחיינו, חובתנו ושליחותנו כאזרחי המדינה, ועל כתפי כוח המילואים מוטל נטל כבד של אבטחת גבולות המדינה וביטחון אזרחיה... לא ייתכן ששר הביטחון יזמין אותם במטרה לאבטח פעילות בלתי חוקית".