שופט בית משפט השלום בבאר שבע איל באומגרט הורה על מעצרם של חשודים במעורבות בפרשת הטיית משחקי הכדורגל. מדובר במעצרו של דוד בן שימול עד ה-25/12 , וכן על מעצרו של חגי זגורי עד-27/12.בדיון שנערך במעצרו של חגי זגורי טען בא כוח המדינה כי זגורי 'הסגיר' עצמו לידי המשטרה לאחר שהיה דרוש לחקירה ולא התייצב. "זגורי הסגיר עצמו לידי המשטרה, בשעות הערב התייצב במשטרה, נחקר ולא שיתף פעולה. לא מאמין במשטרה. הוא הובא להארכת מעצר", נטען.עם זאת בדיון שנערך בבית המשפט התבררה תמונה שונה. בפרוטוקול המתפרסם להלן, נדרש החוקר בהוראת השופט, להתייחס לטענות סניגורו של זגורי כי המשטרה טוענת טענות שווא כלפי זגורי לפיהן הוא היה 'דרוש' לחקירה ובסופו של דבר 'הסגיר' עצמו, בשעה שבעצם נעצר על ידה במחסום משטרתי, שוחרר, והגיע לחקירה כאשר הוזמן.החוקר: הוא לא היה דרוש באותו רגע.

הסניגור: אתה לא עונה לשאלה ומעליב את האינטלגנציה של כל המאזינים לך ובראשם ביהמ"ש משום שזה שהוא לא היה דרוש זה ברור לכן הוא לא נעצר והשאלה היתה מדוע הוא לא היה דרוש. ביהמ"ש חייב אותך לענות אבקש תשובה.

ת: אם הוא היה דרוש הוא היה נעצר.

ש: נקודת המוצא שלי שיש שתי אפשרויות אפשרות אחת שבזמן שבובליל נעצר במחסום היה כבר מידע גם לגבי בובליל וגם לגבי זגורי, (בן שימול), זו אפשרות ראשונה ואם האפשרות הזו קיימת אני שואל אם היה קיים מידע מדוע זגורי לא נעצר, אפשרות ב' שבאותה נקודת זמן לא היה קיים מידע לגבי זגורי אלא רק לגבי בובליל. לכן אבקש שהחוקר יענה באיזה שתי אפשרויות עסקינן?

ת: באותו שלב כניסה לאילת עד לאותו רגע לא היתה לנו שום ראיה נגד חגי זגורי ולכן הוא לא נעצר.

ש: אותה ראיה שבגינה בובליל נעצר היא הראיה או אחת מהראיות שקשרה לחשדות גם את חגי יותר מאוחר?

ת: היא נוספת לראיות הנוספות.

ש: מתשובתך אני למד שמי שדיבר על בובליל אח"כ גם דיבר על חגי.

ת: מפנה לדו"ח הסודי.

ש: הכדורגלנים השחקנים נעצרו באותו יום ונחקרו באותו יום , אני מדבר על היום שבו נקראו לחקירה במשטרה.

ת: הכדורגלנים נחקרו ביום ו' 15.12.06 וחלקם נעצר. חלק נחקרו באותו יום וחלק ביום אחר. גם ברגע זה עוד נחקרים.

ש: רוב אלה שדיברו על בובליל נחקרו כבר יום שישי.

ת: מפנה לדו"ח הסודי ולמזכר שהגשתי היום.

ש: תציג לפני ביהמ"ש את ההסבר לחשד המאוחר שנולד לגבי חגי.

ת: מוסבר בצורה הכי מפורשת במזכרים לביהמ"ש.

ש: האם אתה מסכים שהחשד שנולד לגביו הוא מאוחר.

ת: בשלב שהוא נעצר, עוכב במחסום באילת לא היה לנו ראיות נגדו.

ש: החשד לגבי חגי נולד מאוחר מס' ימים אחרי החקירה.

ת: לא. מוסיף תשובה בכתב מסומנת מב/ 38.

ש: ביום שנודע לך החשד האם התקשרת לחגי לחקירה.

ת: לא.

ש: למה.

ת: משיקולי החקירה.

ש: רק אתמול לראשונה התקשרת לזמנו לחקירה.

ת: אמת. למרות שנעשו כמה ביקורים כדי לאתר אותו.

ש: האם באת אליו הביתה.

ת: הלכו שוטרים וחיפשו אותו יחד עם אחרים וחיפשו במס' כתובות גם אותו וגם את אחרים. אני התקשרתי.

ש: למה פתחת ואמרת שהוא הסגיר את עצמו. למה לא להגיד שהזמנת אותו לחקירה והוא התייצב לחקירה.

ת: אני אומר גם את זה וגם את זה.

ש: להסגיר הכוונה שהוא לא התייצב שבוע ורק אתמול התייצב.

ת: אפשר להסכים שאין פה הסגרה מיוחדת.

ש: לא הזמנת אותו עד אתמול האם נעשו פעולות חקירה סמויות מאז תחילת החקירה.

ת: התשובה מונחת בדו"ח הסודי.בתום החקירה ביקש סניגורו של זגורי כי בית המשפט יורה למדינה להשיב בפירוש מהו החשד נגד זגורי על סחיטה באיומים ובכוח. בעקבות עיון בדוחו"ת הסודיים שהוגשו לו, החליט השופט כי "בשלב זה רשאית המדינה שלא לפרט מעבר למה שפירטה".

כאמור מעצרו של זגורי הוארך עד 27 בדצמבר.