יום לימודים ארוך יונהג החל ממחר, ה-1 בינואר 2007, ב-109 גני ילדים של החינוך המיוחד. ממשרד החינוך נמסר כי בגנים אלו לומדים כיום 1,145 תלמידים מעוכבי התפתחות ושפה, תלמידים לקויי למידה, תלמידים עם פיגור קל ותלמידים עם הפרעות רגשיות. במשרד החינוך מציינים כי העלות לצירוף גני הילדים ליום לימודים ארוך היא כ – 6,000,000 ש"ח."השארת ילדי החינוך המיוחד מחוץ למעגל יום חינוך ארוך בגני הילדים היא עוול שראיתי חובה לתקן אותו", אומרת שרת החינווך, יולי תמיר, ומוסיפה כי "ילדי החינוך המיוחד יקרים לליבי ואעשה ככל שביכולתי על מנת להעשיר להרחיב את השירותים הניתנים להם".