שאלת הדמוגרפיה בארץ ישראל עולה שוב על הפרק. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צופה במסמך שפרסמה בסוף השבוע, כי מספר הפלשתינים ב'פלשתין ההיסטורית' ישתווה למספר היהודים בשנת 2010.ע"פ נתוני הלמ"ס הפלשתינית התושבים הפלשתינים שלא עזבו את הארץ בשנת 1948 מונים כיום 1.13 מליון נפש. התושבים הפלשתינים ביהודה, שומרון ורצועת עזה מנו באמצע 2006 כ- 3.8 מיליון נפש ומספרם צפוי לעלות ל- 4.4 בשנת 2010. באותה שנה צפוי מספר תושבי מדינת ישראל, ובכללם ערביי ישראל, לעמוד על 7 מיליון נפש. משמעות הדברים, ע"פ דו"ח זה, הינה שמספר היהודים והפלשתינים ב'פלשתין ההיסטורית' יהיה שווה ויסתכם בקצת פחות משישה מיליון נפש לכל צד.נתוני הלמ"ס הפלשתינית נתונים במחלוקת. חוקרים ישראלים (בנט זימרמן ויורם אטינגר) קובעים במחקר שערכו, כי ביהודה, שומרון וברצועת עזה 2.4 מיליון ערבים, ולא 3.8 מיליון.

חבר בצוות האמריקני הישראלי החוקר את נתוני הדמוגרפיה באיזור, יורם אטינגר, אמר בראיון לערוץ 7 בעבר כי הכותרות אינן משקפות את המציאות. "המציאות מאד ברורה לאחר שיש מומנטום דמוגרפי יהודי אך אין מומנטום דמוגרפי ערבי", אומר אטינגר. הוא מזכיר כי בשנות ה-60 היה פער בין הפריון בין נשים יהודיות לערביות תשעה מול שלושה לטובת הערביות ואילו היום הפער הוא פחות מילד אחד. "המגמה היא המשך הירידה בפריון הערבי והמשך הזחילה למעלה של הפריון היהודי" אומר אטינגר.אטינגר הסביר כי "הכותרות נובעות מכך שמנפנפים במושג 'ריבוי טבעי' שהוא תוצאה של שיעורי לידה פחות שיעורי תמותה. יש יותר מבוגרים יהודים מאשר מבוגרים ערבים לכן ריבוי טבעי ערבי יהיה גדול יותר מאשר יהודי כיון שכל שנה מתים יותר יהודים מאשר ערבים".אטינגר מציין כי ב- 11 השנים האחרונות ניתן לראות מהפכה דמוגרפית חיובית יהודית. משנת 95 עד היום גדל מספר הלידות היהודית לשנה בשלושים אחוז. משמונים אלף לידות לשנה בשנה בשנת 95 הגענו היום לשיעור של 107 אלף לידות לשנה ואילו באותן שנים נשאר מספר הלידות הערביות יציב. הדבר הזה מלמד מה יהיה בעוד 20 שנה כשהתינוקות יגיעו לגיל הפריון – פיצוץ דמוגרפי יהודי בהשוואה לקהילה הערבית