ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון (ולנת"ע), החליטה ברוב גדול לאשר את קידום התכנית לישוב מרשם, בהמשך להחלטת הועדה המחוזית להפקיד את תכנית הישוב.הישוב מרשם, המצוי במזרח לכיש, מהווה חלק ממקבץ יישובים קיימים ומתוכננים (שקף, חרוב, אמציה וחזן) שמטרתם לתת מענה לאוכלוסיית המפונים מרצועת עזה.מקבץ הישובים במועצה האזורית לכיש יאפשר חיזוק הישובים הקיימים ותוספת אוכלוסיה משמעותית לאזור. המקבץ ממוקם בשולי המרחב הפתוח במזרח לכיש, ואיננו פוגע ברצף השטחים הפתוחים האיכותיים באזור.הישובים מהווים חלק מהתכנית למרחב ביוספרי באזור מזרח לכיש, המממשת תפישה חדשה של שילוב התיישבות עם שטחים פתוחים במרחב משותף. זאת, כחלק מהקבוע בתמ"א 35 במרקם שמור-משולב.החלטת הולנת"ע היא חוליה נוספת בהליך תכנוני אינטנסיבי המבוצע ידי מוסדות התכנון, ובעיקר במחוז דרום של משרד הפנים, והיא משלימה את החוליה האחרונה החסרה בתכנון פתרונות הקבע להתיישבות אוכלוסיית המתפנים מחבל עזה וצפון השומרון.