אז מי הוא ה"אתרוג" התקשורתי החדש? בשיחה עם חבר הכנסת מיכאל איתן, יו"ר ועדת החוקה של הכנסת בעבר, עולה כי על תואר ה'אתרוג' מתמודד ראש הממשלה אהוד אולמרט מול נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש.בראשית השבוע העביר חבר הכנסת איתן הודעה לתקשורת, העוסקת בקביעת הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת שקבעה שנשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש אחראית באופן מיניסטריאלי למחדלים המבוצעים תחת שיפוטה, אך למעט אתר חדשותי אחד, העדיפו כלל כלי התקשורת בישראל להתעלם מתפוח האדמה התקשורתי הלוהט שהונח בידיהם. "כולנו יודעים שאם היה מדובר בביקורת על מישהו מהימין כולם היו כבר חוגגים עם כותרות, אבל כשמדובר בשופטת בייניש כולם שותקים, מתעלמים".חבר הכנסת איתן מוסיף ומחריף את הנתונים המרשיעים מבחינתה של השופטת בייניש כשהוא מספר שהוועדה דרשה מהשופטת תשובות לשאלות שהוצגו בפניה, אך זו סירבה להגיב.המדובר הוא בנתונים שעלו מדוח מבקר המדינה ומהם התבררו ליקויים להם אחראית השופטת בייניש כשכיהנה בתפקיד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה -17. המבקר קבע בדו"ח שפרסם שעל השופטת מוטלת אחריות מיניסטריאלית לליקויים חמורים ומהותיים בסדרי מינהל של הועדה ובהתנהלות שיש בה סטייה מהחוק.בהודעתו לעיתונים ציטט איתן את האמור בדו"ח ולפיו הליקויים המדוברים "עלו לאוצר המדינה מיליוני שקלים (עמ´ 66 לדוח), ותיקונם יש בו כדי להביא לעמידה בדרישות לחוקיות, לייעול, לחיסכון ולהגברת השוויון והשקיפות".לדבריו סירבה השופטת בייניש להופיע בפני ועדת ביקורת המדינה ולהתייחס לאחריותה לממצאי הביקורת הקשים בטענה שמדובר בהפרדת רשויות מחייב שינוי בחוק שלפיו שופטי ביהמ"ש העליון בוחרים את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מבין שורותיהם. על דבריה אלה אומר איתן: "אם השופטים רוצים ג´ובים נוספים בעת כהונתם כשופטי ביהמ"ש העליון עליהם לשאת גם באחריות. לא ייתכן שגורם כלשהו המופקד על מערכת מנהלית כמו ועדת הבחירות המרכזית, שמעסיקה עשרות אלפי אנשים ותקציבה בשנת הבחירות כ- 200 מיליון שקלים לא יהיה חייב הסבר לציבור כאשר מתגלים מעשים חמורים של סטייה מהחוק ומכללי המינהל התקינים שעולים לציבור מיליוני שקלים".כאמור, למרות הנתונים התמוהים ביותר הנוגעים לנושאת המשרה הרמה ביותר בדרג המשפטי, העדיפו כלל כלי התקשורת (כאמור, למעט אתר אינטרנט אחד) לא להתייחס לדברים. חבר הכנסת איתן מבקר בחריפות את ההתנהלות ה"אתרוגית" הזו של התקשורת שמעדיפה להעלים מעין הציבור מידע קשה הנוגע לכאורה לשופטת בייניש.עם זאת, כאמור, חבר הכנסת איתן אינו נתקל בפעם הראשונה בתופעה. אנו משוחחים עימו על השתיקה הרועמת בה מקבלת התקשורת את שובם בזה אחר זה של "מוגנים תקשורתית" נוספים, הלא הם כוכבי פרשת 'העמותות' של אהוד ברק. כידוע בשבועות האחרונים שבה וחוזרת התקשורת ומציינת את ברק עצמו כמועמד ראוי לתפקיד שר הביטחון במקום עמיר פרץ. זאת לבד מהתייצבותו של שר הרווחה יצחק, בוז'י, הרצוג, בצמרת מפלגת העבודה ללא כל התקוממות ציבורית נגד המשך כהונתו הציבורית של מי שהוגדר על ידי מבקר המדינה הקודם כמי שעמד בראשה של מערכת ששמה למרמס את החוק הישראלי. להרצוג וברק הצטרף בחודשים האחרונים קודקוד נוסף מאותה פרשת עמותות וזהו יועצו החדש של ראש הממשלה אהוד אולמרט, טל זילברשטיין שנחשד בהעברת סכומי כסף רבים בחשאי ובניגוד לחוק במסגרת ניהול עמותות ברק.חבר הכנסת איתן נסער לנוכח האדישות התקשורתית, "טל זילברשטיין הוצא בעור שיניו מהאישום המשפטי. זה היה רק בגלל ששמר על זכות השתיקה. הקדשתי בפרשה הזו מאות שעות עבודה. שי לי פרוטוקולים עבי כרס שמספרים מה קרה שם. יש לי עדות של עוזר שמספר איך הוא קיבל מטל זילברשטיין מאה אלף דולר במזומן לתשלום. יש כאן מצב שבו ארבעה עשר בני אדם חברו יחדיו כדי להשתיק את הפרשה. אבל בכל פעם שאני מעלה את העניין אומרים לי ש'זה כבר מת.. עוד פעם מיקי יספר לנו על טל זילברשטיין...' ובאמת, מה לי להתעסק בזילברשטיין, יועץ בסך הכול, כשאני מדבר עכשיו על עו"ד אורי מסר וההתנהלות העכשווית של ראש הממשלה עצמו".עם זאת איתן אינו מופתע כשהוא רואה את זילברשטיין מוצב כיועץ לראש הממשלה אולמרט. "דווקא מתאים לזילברשטיין להיות לצידו של אולמרט. הוא יוכל לייעץ לו איך לשמור על זכות השתיקה ולצאת מהפלונטרים שהוא מצוי בהם...".ועל כל הפרשיות הללו אותם מלווה ח"כ איתן ומבקש לפרסם ולהתריע, מכסה לדאבונו שמיכת השתיקה התקשורתית הכוללת. אתרוגים כבר אמרנו?