עמנואל מורנו הי"ד - גבורה יהודית

עמנואל מורנו הי"ד - גבורה יהודית. חברים מספרים על ההרוג החסוי ביותר של מלחמת לבנון השניה.

, ה' באייר תשס"ז