מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, העביר אתמול את חומר הבדיקה נגד ראש הממשלה, אהוד אולמרט בפרשת הבית ברחוב כרמיה שבירושלים אל היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז. חומר הבדיקה מצביע על עבירות פליליות מצד אולמרט.חומר הבדיקה שהועבר למזוז כולל את חוות דעתו של המבקר, את תשובות המבוקרים ואת הממצאים החמורים שנאספו, לרבות מסמכים מסווגים נוספים. במשרד המשפטים אישרו כי החומר התקבל במשרדו של היועץ המשפטי לממשלה. כמו כן נמסר, כי הפרשה תועבר לטיפול צוות בפרקליטות, שיכין חוות דעת מקצועית בנושא ויביאה להחלטת מזוז.

עמותת אומ"ץ הגישה תלונה נגד אולמרט

עמותת אומ"ץ הגישה אתמול בבוקר ליועץ המשפטי לממשלה שתי תלונות נגד ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, בגין ביצוע עבירות לכאורה בפרשת רכישת ביתו החדש ברחוב כרמיה.בתלונה הראשונה טוענת העמותה כי ראש הממשלה עבר לכאורה על סעיף מספר 3 בחוק מבקר המדינה המחייב כל מבוקר להשיב לטיוטות הדו"ח של המבקר. העמותה טוענת כי חרף פניות חוזרות ונשנות של המבקר נמנע ראש הממשלה מלהגיש את תגובותיו עד היום ולא הותיר ברירה בידי המבקר אלא להעביר דו"ח מקוטע ליועץ המשפטי לממשלה. זאת בהתאם לדבריו של יו"ר העמותה אריה אבנרי.התלונה השנייה שהוגשה בידי אומ"ץ נוגעת להודעה כתובה של לשכת ראש הממשלה בעקבות הודעת המבקר על העברתם של חומרים בפרשת כרמיה. "בהודעה משתלח ראש הממשלה פעם נוספת במבקר המדינה ופוגע בכבודו", קובעים אנשי העמותה ורואים בכך עבירה לכאורה על סעיף "העלבת עובד ציבור" של החוק הפלילי. יצוין כי אומ"ץ התלוננה כבר בעבר נגד אולמרט בגין העלבותיו את המבקר אבל מזוז דחה את התלונה.במקביל ביקשה אומ"ץ מהיועץ המשפטי לממשלה להגיב על תלונה קודמת שהגישה נגד מר אולמרט בחשד לכאורה של שיבוש הליכי חקירה בפרשת כרמיה. בתלונה טענה העמותה כי צוות של משרד מבקר המדינה שתיחקר בשעתו את מר אולמרט בפרשה זו נתבקש שלא להקליט את השיחה והובטח לו שלשכת ראש הממשלה תקליט את התחקור ותעביר למבקר המדינה את התמלילים. לפני זמן קצר הייתה פניה של משרד מבקר המדינה אל לשכת ראש הממשלה לקבלת התמלילים, ובתגובה טענה הלשכה כי ההקלטה לא היתה תקינה ומסיבה זו לא יועברו תמלילים.