כשנתיים אחרי שהגיש השופט בדימוס אפרים לרון (ז"ל) את מסקנותיו באשר לתמרוץ אנשים עם מוגבלות להשתלב בתעסוקה, אישרה בסוף השבוע ועדת הנכות של המוסד לביטוח הלאומי בפה אחד את תיקוני החקיקה הנדרשים ליישום מסקנות דו"ח ועדת לרון.

אישור תיקוני החקיקה היום, הם פועל יוצא להחלטתו של שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, לפעול כבר עם כניסתו לתפקידו ליישום מהיר של מסקנות דו"ח לרון, במטרה להוציאן אל הפועל עד סוף שנת 2007.השר הרצוג אמר כי "השלב הבא- אישור מהיר של תיקוני החקיקה בממשלה ובכנסת. נושא שילובם של אנשים מוגבלים בתעסוקה עולה בקנה אחד עם חוק שיווין זכויות של אנשים עם מוגבלות, כבוד האדם וחירותו. על פי הנחייתי הנושא יהיה מרכזי בעבודת המשרד ויקבל תשומת לב מרבית ותאוצה כדי להביא ליישום מלא של ההמלצות, ע"פ חוק בהקדם". הרצוג הוסיף כי: "המשרד יפעל על פי צו על תנאי שהגיש בג"צ השבוע, בהמשך לעתירה שהגישה עמותת שי, המחייב מתן מענה תוך 90 יום לסוגיה שלא באה אל פתרונה מזה זמן רב".ההמלצה העיקרית שנכללה בדו"ח הייתה להנהיג רפורמה לפיה תשלום קצבת הנכות לא תופסק בבת אחת, כאשר הנכה יוצא לעבודה, אלא באופן הדרגתי. המטרה הייתה למנוע מצב שבו נכים שמקבלים קצבת נכות לא יצאו לעבודה כיון שבכך יפסידו את קצבתם. ע"פ ההמלצה הכנסתו הכוללת של הנכה מקצבה ומעבודה תמשיך ותגדל ככל שתגדל הכנסתו מהעבודה. בכך יהיה לו תמריץ לצאת לעבודה.

עד היום נכה שמשתכר מעבודתו כ-1,900 ₪ ומעלה, מפסיד את כל קצבת הנכות שלו. ע"פ ההחלטה שאושרה היום נכה יפסיד את מלוא קצבת הנכות רק כשיגיע לשכר הממוצע במשק (7,180 ₪).

מדרגת שכר שבין 1,200 ₪ עד לשכר הממוצע במשק, יחולו הפחתות בשיעורים מדורגים.