המרכז המדיני לישראל, בראשותו של ד"ר יצחק קליין, מעלה שאלות קשות ביותר ביחס להתנהלות משטרת ישראל בעמונה ולאחר מכן, בעת שהכינה לכאורה ראיות כוזבות על תדריך "פרווה" של מפקד מחוז ש"י.  צפו בוידאו.ביום 27 מרץ 2006 הציג מפקד מחוז ש"י במשטרה, ניצב ישראל יצחק, בפני חוקרי "המרכז המדיני לישראל" תקליטור הכולל, בין השאר, תיעוד כביכול של התדריך שהוא מסר ביום 30 ינואר 2006 לכוחות המשטרה שפעלו בעמונה ביום 01 פברואר 2006.

ה"תדריך" שבתקליטור מדגיש את הצורך להימנע מאלימות מיותרת נגד מפגינים, ואם הוא מציג נאמנה את הדברים שנאמרו, הרי שהוא לתפארת משטרת ישראל.

המרכז המדיני לישראל טוען כי ניתוח התוכן הויזואלי והשמע של התקליטור מעלה תהיות קשות לגבי אמינותו והצורך לשמו הוכן חששות אלו מקבלים חיזוק מאחר והמרכז נאלץ לנהל מאבק משפטי ארוך כנגד המשטרה כדי לקבל לידיו את התקליטור שהוצג בפני חוקריו, ומכך שהמשטרה מסרה בכתב כי "כל הצילומים שצולמו בזמן התדריך נמצאים בתקליטור שהועבר [למרכז]", טענה שניתן לקבוע בוודאות כי היא כוזבת, כך טוען המרכז.

תגובת דובר מחוז ש"י:

תלונתו של ד"ר קליין הינה קנטרנית, בלתי מדויקת בעליל שכל מטרתה לפגוע בשמה הטוב של משטרת ישראל וליצור כותרות ללא כל

בסיס עובדתי ומוציאה דברים מהקשרם וזאת חרף העובדה שהמתלונן קיבל הסבר מדויק וממצה על מהות הקלטת ומטרתה. דובר משטרת ש"י מציין כי כל הפרטים הנחזים בקלטת לקוחים מתוך האירועים שהתרחשו בעמונה לרבות התדרוך שנערך ע"י הממ"ז בהשתתפות המפכ"ל ומפקד הפיקוד לפני פינוי עמונה בבסיס יציאת הכוח בבית ג'וברין.

כל טענותיו של המתלונן באשר להטעיית מאן דהוא משוללת כל יסוד ואף פוגעת בשמה הטוב של משטרת ישראל על שוטריה

ומפקדיה. כמו כן ישקלו צעדים משפטיים כנגד מגיש התלונה אך יחד עם זאת המשטרה סיפקה ותספק לכל הגורמים אליהם פנה המתלונן את כל החומרים הרלבנטיים וכל הסבר שידרש על מנת להזים את טענותיו של המתלונן ולהגיע לאמת.

עיקרי הדו"ח כפי שהועברו לערוץ 7:"תהיות," או שאלות, שעלו כתוצאה מבדיקת הקלטת:

א. מדוע סירבה המשטרה למסור את התקליטור ל"מרכז המדיני לישראל?"

ב. האם התדריך שבתקליטור הוא התדריך האמיתי?

ג. האם טענת המשטרה שלא צולם כל חומר נוסף מהתדריך — אמינה?

ד. מי אישר את הכנת התקליטור, ולאיזו מטרה?

ה. איזה תדריך באמת שמעו כוחות המשטרה שפעלו בעמונה?

שאלה ראשונה שמועלית: מדוע סירבה המשטרה למסור ל"מרכז המדיני" את התקליטור?

א. המשטרה טענה כי התקליטור כולל "חומר חקירה וחומר תורתי", שאין חובה למסור אותו לפי חוק חופש המידע. האומנם?

ב. אם כן, מדוע הציגה המשטרה לכתחילה את החומר בפני חוקרי "המרכז המדיני לישראל?"

ג. מדוע סירבה פרקליטות מחוז ירושלים להגן על עמדת המשטרה בבית המשפט המחוזי?

ד. מה יש בתקליטור שהמשטרה ביקשה להסתיר?שאלה שנייה: האם התדריך שבתקליטור הוא התדריך האמיתי?

א. "זמן המצלמה" על "השוט הקדמי" מציג את התאריך 5 למרץ 2006, כחמישה שבועות לאחר אירועי עמונה ובעיצומה של דיוני הוועדה הפרלמנטרית לחקירת אירועי עמונה.

ב. מאפייני "השוט הקדמי" ו"שוט הקהל" שונים מאוד. ב"שוט הקדמי" לא רואים שום קהל; ה"שוט" צולם על חצובה יציבה. תאריך וזמן מצלמה מופיעים על ה"שוט הקדמי" בלבד, ולא על "שוט הקהל." לעומת זאת, רק ב"שוט הקהל" רואים את ניצב יצחק עם קהל שוטרים. הפסקול ב"שוט הקדמי" תואם את תנועת שפתותיו של ניצב יצחק, והשמע לאורך כל הסרט לקוח מ"שוט" זה. אין אנו שומעים מאומה מפסקול "שוט הקהל."

די היה למצלם ה"שוט הקדמי" לסובב את המצלמה פעם אחת על חצובתה כדי לקלוט את הקהל בפניו נאם ניצב יצחק – אם באמת נכח קהל – ולהוכיח את הקונטקסט בו הדברים נאמרים. צילום כזה נקרא "שוט ממצב" והיעדרותו מעלה תמיהה.

ג. "שוט הקהל" הוא בעצם קטע צילום אחד, שחוזר על עצמו שש פעמים במרוצת התדריך. המצגת מריצה קטעים שונים של ה"תדריך," ב"זמנים רציפים" שונים, החוזרים על עצמם במדויק בזמנים שונים.

ד. ב"שוט הקדמי" ברור כי ניצב יצחק קורא מדפים המונחים לפניו ואף נוטה קדימה על מנת לסדר את הדפים לפניו. לעומת זאת, למרות המרחק, אין סימן לניירות על השלחן שלפניו ב"שוט הקהל."

· מה פשר התאריך המופיע על ה"שוט הקדמי", "05/03/2006"?

· ב"שוט הקהל", היכן הניירות בהם דפדף ניצב יצחק ב"שוט הקדמי"?

· האם שני ה"שוט"ים המרכיבים את ה"תדריך" צולמו באותו זמן? האם מאותו אירוע? האם נכח קהל כשניצב יצחק צולם ב"שוט הקדמי"?

האם טענת המשטרה כי התקליטור כולל את כל החומר שצולם בתדריך, וכי אין חומר גלם נוסף — אמינה?

א. "השוט הקדמי:" זמן המצלמה (משך הזמן, לא תאריך) מתחיל משעה 8:35. "זמן רציף" מראה כי עברו 0.08 שניות מתחילת ה"תדריך." הפעם האחרונה שבו אנו רואים "שוט" זה הוא ב"זמן רציף" 4:18 דקות, כלומר אחרי קצת יותר מ-4 דקות. "זמן המצלמה" המופיע באותה עת היא 8:43. המצלמה המצלמת רשמה כ-8:20 דקות, ואילו מהרגע הראשון ועד האחרון שאנו רואים "שוט" זה עברו כ-4:20 דקות בלבד. למעשה, משורבבות בתוך קטע זמן זה סצנות מ"שוט הקהל," כך שבתקליטור מופיעים קטעים מה"שוט הקדמי" כ-1:52 דקות בלבד, מתוך יותר מ-8 דקות שצולמו במצלמה זאת.

ב. ברור שהסרט ערוך. יש בו הקפיצות המאפיינות עריכה (ועריכה רשלנית למדי).

· לאן נעלמו יותר מ-6 דקות מה"שוט הקדמי"?

· מדוע יש קפיצות אופייניות לעריכה, כלומר השמטה והשמה?

· מדוע טענה המשטרה כי לא צולמו חומרים נוספים מה"תדריך"?

· אם חומרים אלו אינם בידי המשטרה כיום, כטענתם, מה קרה להם?

מי אישר את הכנת התקליטור, ולאיזו מטרה?

א. בשבריר-השנייה שלפני פתיחת ה"תדריך" ניתן לראות כי מישהו הכין לו פתיח ערוך שאחר-כך נמחק ברובו. הפתיח: "עמונה — מחוז ש"י." פתיח זה מוכיח אף הוא כי החומר ב"תדריך" אינו גולמי אלא ערוך. (שקף 33)

ב. יש לציין כי החומר ב"תדריך" הוצג בפני חוקרי "המרכז המדיני לישראל" כשהוא מופיע בתקליטור אחד, וברצף אחד, עם תיעוד משטרתי מאירועי עמונה שהוכן עבור הוועדה הפרלמנטרית שחקרה את עמונה. יתר החומר שבתקליטור, מלבד ה"תדריך," אכן הועבר לוועדת החקירה על ידי המשטרה.

· מי היה הקהל המיועד שעבורו הכינו במחוז ש"י את ה"תדריך"?

· מי אישר הכנת תקליטור ה"תדריך," והורה על השקעת משאבי המשטרה להכנתו?

האם תדריך מעין זה, המורה על הקפדה יתירה על שמירת כבודם וגופם של מפגינים, תואם את התנהגות המשטרה בעמונה? האם תדריך זה הוא התדריך שהושמע לשוטרים שפעלו בעמונה, ואם לאו, מה היה התדריך האמיתי?מעיון בסרט עלתה השאלה הבאה אמנם נראה כי שני ה"שוט"ים צולמו באותו אתר, אך ייתכן כי ניצב יצחק לא עמד באותו מקום באתר כשצולמו שני ה"שוט"ים. שני ה"שוט"ים צולמו בערך באותה זווית. ב"שוט הקהל", מאחורי ניצב יצחק ניתן לראות שביל העולה מימין לשמאל, צמחייה גבוהה, ומבנים על קו הרכס. הרכס עולה מימין לשמאל.

לעומת זאת, ה"שוט הקדמי" מצולם, או קרוב יותר לניצב יצחק, או ב"זום". כך או כך, קו הרכס שמאחוריו נראה נמוך מדי. היינו מצפים כי קו הרכס לא יופיע בצילום אלא רק שיפולי הגבעה בלבד. אין סימן לשביל, לצמחייה הגבוהה או לבתים המופיעים ב"שוט הקהל". הרכס הנראה אינו עולה מימין לשמאל אלא משמאל לימין.

לא ניתן לקבוע אם ניצב יצחק עמד בדיוק באותו מקום בשני הצילומים או בהפרש מספר מטרים, אלא על ידי ביקור באתר הנאום – לפי טענת המשטרה, מחנה האימונים בבית גוברין, מקום שאינו פתוח לציבור – ומדידת זוויות. אם אמנם ניצב יצחק לא עמד באותו מקום, הרי ראיה שמדובר בצילומים משני אירועים שונים. לעומת זאת, אם לא ניתן להראות כי עמד בשני מקומות המרוחקים זה מזה מרחק שניתן למדוד, אין בכך ראיה כח מדובר בצילומים מאירוע אחד, שכן לא ניתן לעמוד על הפרש של מטרים ספורים בלבד. העניין הועבר לבדיקת מבקר המדינה.