האיחוד האירופי מפרסם שמערכת הניווט הלוייני האירופאית, שעלותה עד כה נאמדה ב- 4.9 ביליון דולר, נמצאת במשבר קשה. על מנת לצאת מן המשבר אליו נקלעה המערכת ו"לחזור למסלול" יש צורך בגיוס כספים ציבורי בהיקף גדול.פרוייקט גליליאו, התשובה האירופית למערכת הרוסית, כבר חווה עיכובים רבים בגלל ששמונת המדינות הלוקחות חלק בפרוייקט רבות ביניהן בקשר לחלוקתנטל העבודה.האיחוד כולל את צרפת, גרמניה, ספרד, בריטניה ואיטליה שנתנו אורכה עד יום חמישי להחליט בנוגע לשליטה על הפרוייקט או על סגירתו. שר התחבורה הגרמני חושב שכבר אין תקווה שהאיחוד יפייס בין הצדדים השיכים לפרויקט."גלילאו נמצא בחוסר תקציב ובמשבר נוראי, אנחנו נמצאים ברחוב ללא מוצא", אומר שר התחבורה הגרמני. "עלינו למצוא פתרון חלופי למצב מכיוון שאין עדיין הסכמה על איך להתקדם עם הפרוייקט".הועדה האירופית אמרה להציע הצעה ב- 16/05/07 על איך להתגבר על המערכת החדדשה.תחת הפתרון האורגינלי, משלמי המיסים האירופאיים היו אמורים לכסות בקלות כשליש מהעלות הנוספת של הפרוייקט, ובכך גם להשיג 150000 מקומות תעסוקה חדשים. "אנחנו מקווים למצוא צורה אחרת של מימון ושיווק העלות לבעלי שליטה חצי- פרטיים" מספר שר התחבורה הגרמני, "עדיין לא הוחלט האם תינתן האפשרות לאיחוד להשאיר חלק מהשליטה בידיה ממש".רק אחד מכל 30 לווינים שכבר עברו את שלב התיכנון- שוגר (דצמבר 2005), הלויין השני פיספס את ההמראה שלו (סתיו 2006) עקב קצר חשמלי שהתגלה בבדיקות האחרונות.גלילאו תוכנן מלכתחילה לשלוח 30 לווינים, לעומת 24 הלוויזנים של GPS ב- 2008. לבסוף המועד נדחה עד ל- 2011לאור הויכוחים השוני שיש בין הממשלות השייכות לאיחוד לגבי מימון המערכת. "כעת", אומר שר התחבורה "נראה לי שהמועד ידחה ל- לא לפני 2012".גליליאו תוכנן להיות רשת לווינים המקיפים את כדור הארץ , וישדר גלי רדיו בנוגע להזזת חפצים מהריצפה. דבר זה יעזור לאנשים להצביע על המקום שבו הם נמצאים.