פסק מוסלמי: אסורה הגירה לחו"ל

פסק הלכה נוסף, והפעם של המופתי הפלשתיני, מלמד על חשש עמוק מפני התחזקות מגמת ההגירה של צעירים פלשתינים לחו"ל.

דלית הלוי - ערוץ 7 , כ"ז באייר תשס"זעדות נוספת לחשש הפלשתיני העמוק מפני הגירת צעירים פלשתינים לחו"ל. זמן לא רב לאחר פרסום פסק הלכה מטעם אגודת חכמי הדת של פלשתין האוסרת הגירת פלשתינים מפרסם המופתי הראשי של ירושלים ופלשתין ומפרסם פסק הלכה דומה.

בפסק ההלכה (14 במאי 2007), שכותרתו "אין היתר להגירה מאדמת פלשתין", ועליו חתום המופתי של ירושלים ואזור פלשתין, השיח' מוחמד אמין חוסיין נאמר:

"בימים אלה רבו הדיבורים בארצנו פלשתין על הגירה, ובעיקר בקרב הצעירים וזאת בשל הנסיבות הביטחוניות והכלכליות הקשות ומתוך רצון למצוא פרנסה בארצות אחרות. וביטוי לכך ניתן למצוא בריצה אחר שערי השגרירויות והנציגויות של המדינות המערביות בבקשה להשיג ויזה למדינות אלה על מנת להשתקע בהן באורח קבע".

"... ובהתבסס על הדברים לעיל (הוראת הנביא וחבריו) ההגירה מהמקומות המבורכים (ארצות האסלאם) למדינות אחרות כדי להתגורר בהן דרך קבע איננה מותרת מבחינה הלכתית. על בני המקומות האלה לדבוק במקומות המגורים שלהם ולא להותיר אותם לפולשים ולכובשים ובכך יעשו מעשה של כבוד, יהיו משענת למסגד אל-אקצה... ויזכו בבשורה של הנביא... אשר קבע, כי הם העדה הראויה לזכות... אשר לעניין הנסיעה הזמנית לארצות אחרות לצורך לימודים ועבודה, הרי היא מותרת בתנאי שקיימת נחישות לשוב ולהשתקע בארצות המבורכות (של המוסלמים) לאחר סיום תקופת שלב הלימודים והעבודה".