מסמכי עליית הגר"א הוצגו לראשונה בכנסת

ד"ר מורגנשטרן חשף היום בוועדת העלייה מסמכים ונתונים מהעליה המאורגנת הראשונה מלפני 200 שנה על פי פסיקת הגאון מוילנה.

ידידיה הכהן. הכנסת , י"ג בסיון תשס"ז

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות חשפה היום את העלייה המאורגנת הראשונה שאירעה לפני 200 שנה, על פי מחקרו החדש של ד"ר אריה מורגנשטרן, עמית בכיר במרכז שלם, מורגנשטרן הציג את מחקרו המתפרסם בימים אלה במסגרת הספר "השיבה לירושלים".

"ארכיונים חדשים שנפתחו בבריה"מ רק בשנת 1992/3 חושפים פרק חשוב בתולדות הישוב היהודי בארץ ישראל בין השנים 1808 ו- 1860. בשנת 1813 – עפ"י "מפקד" היו 511 נפשות עולות מליטא בירושלים ומהן צמחה עלייה של אלפים עד שנת 1860, כאשר יהודי ירושלים הפכו לרוב באוכלוסייתה. ייחודה של עלייה זו הוא מניע משיחי אדיאולוגי של קירוב הגאולה עפ"י מסורת הגאון מוילנה (הגר"א), שעיקרה יישוב הארץ ובנין ירושלים ולא ללמוד בה תורה או להיקבר בה. בניגוד לתפיסה המסורתית היהודית שאסרה על אקטיביזם והסתפקה בהמתנה לבוא המשיח בעקבות פעילות רוחנית ושמירת המצוות, קבע הגאון מוילנה כי יש להתחיל בפעילות אקטיבית הקשורה בעלייה לא"י בבניינה של ירושלים ויישוב הארץ".

המסמכים החדשים שנתגלו בבית המשפט המוסלמי בירושלים, שחשף פרופ' אמנון כהן, כוללים בקשות חוזרות ונישנות לאפשר פעילות כלכלית בתחומי החקלאות, המלאכה, הבנייה והמסחר בירושלים. עלייה זו מ-1808-1860 היא הבסיס לקיומו של היישוב היהודי בארץ ישראל בזמן החדש. כדי לסייע לעולים הוקמו בעולם היהודי ארבעה ארגונים יהודיים, על-קהילתיים (אמסטרדם, קושטא, וילנה, לונדון) שמוצאם מישיבות בליטא שתרמו לקיומו הכלכלי של היישוב. עלייה אידאולוגית ראשונה זו – יכולה להוות אבן דרך וגורם לחיקוי כדי לשכנע לעלות לישראל גם קהילות לא ציוניות בתפוצות כיום. קהילות המקבלות את סמכותו התורנית של הגאון מוילנה – כגדול הפוסקים האשכנזים.

ח"כ ראובן ריבלין, (ליכוד) הופתע מאוד ואף התרגש מחשיפת תעודות העלייה מליטא של סב-סבי-סבו ואמר: "הדבר החשוב ללמוד מן העלייה הזו מודגם במה שאמר הגאון מוילנה על הברכה "לא בונה ברחמיו ירושלים" אלא רק "בונה ירושלים"... חיוניותה של עלייה זו היא שהייתה העלייה הציונית הראשונה אם כי היתה ציונית מיסטית".

נציגי משרד החינוך ביקשו את המחקר והחומר במטרה לשלבם בתוכנית הלימודים – בהוראת ההיסטוריה.

ח"כ מיכאל נודלמן, יו"ר הוועדה, סיכם כי "זוהי מהפיכה לגלות עלייה ראשונה מלפני 200 שנה שנבעה ממניעים אידיאולוגיים לבניית הארץ במטרה להביא לגאולה עפ"י פסיקת הגאון מוילנה", "מדהים לגלות מאפייני ומניעיה של עלייה זו משנת 1808 עד 1860 כשיהודים אמידים עלו מתוך מניעים אידיאולוגיים, ומרווחה כלכלית במטרה להביא לגאולת העם תוך בניית א"י ויישובה תוך שמירת מצוות. חשיבותה הנוספת של עלייה זו הוא בכך שקהילות שומרות מצוות שאינן ציוניות עשויות לשנות עמדתן ולעלות לישראל לאור הגילוי החדשני בפסיקתו של הגאון מוילנה".