"אלפי ילדים של עובדים זרים הנמצאים בארץ זכאים לקבל שירותי רווחה בדיוק כפי שילדים של אזרחים ישראלים זכאים להם" כך הודיעה היום עו"ד בתיה ארטמן היועצת המשפטית של משרד הרווחה בישיבת הוועדה לעניין העובדים הזרים בכנסת. עוד הודיע המשרד היום כי לאחרונה קיבל אישור ממשרד האוצר להעסיק עובדת סוציאלית לטיפול בילדי העובדים הזרים ובילדי הפליטים הנמצאים במתקן הכליאה מיכל.שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג ציין לפני הישיבה כי מדינת ישראל כמדינה יהודית והומאנית חייבת לפעול ברגישות כלפי ילדים בסיכון באשר הם. "לא די לנו בקיום האמנות הבינלאומיות שישראל חתומה עליהן אנו מחויבים לשלומם ורווחתם של ילדים אלו גם מהבחינה הערכית" אמר.ילדים מעטים מבין ילדי העובדים הזרים מקבלים טיפול בשירותי הרווחה. זאת בשל העובדה שהעובדים הזרים אינם פונים אל הלשכות לשירותים חברתיים מחשש שפרטיהם יועברו למשרד הפנים והם יגורשו מהארץ. הילדים שמקבלים טיפול הם אלה שהוצאו מהבית בשל מצב חירום. מדובר בילדים בודדים שנמצאים במרכזי חירום או בפנימיות. יש גם כמה ילדים עם מוגבלויות שהוריהם נטשו אותם והם נמצאים היום במעונות פנימיה.