מופז פועל לצמצום עודפי הגביה בכביש 6

שר התחבורה, שאול מופז, זימן היום דיון עם נציגי חברת דרך ארץ בעקבות הערכות על עודפי גביה בכביש 6.

, י"ט בסיון תשס"ז

שר התחבורה, שאול מופז, זימן היום דיון עם נציגי חברת דרך ארץ, נציגי חברת חוצה ישראל ועם מנכ"ל המשרד,רו"ח גדעון סיטרמן, בעקבות הערכות על עודפי גביה של חברת דרך ארץ, הזכיין המפעיל את כביש 6, ופניות בנושא של חברי הכנסת משה כחלון ורונית תירוש.

בדיון תבע השר לדעת מהם הסכומים המדויקים של הגביה מנוסעים שאינם מנויים, כיצד הם הצטברו והאם ניתן להשיב את הסכומים הללו לציבור הנוסעים. במהלך הדיון עלה, כי בוצעו רק שתי התחשבויות במהלך של שנות הפעילות של כביש 6. תהליך ההתחשבנות מאפשר לחברת חוצה ישראל לבדוק את האיזון בין עלויות האכיפה להכנסות מאכיפה ולהמליץ לשר להתאים את ההפרש אם ישנו.

בעקבות ההתחשבנות הראשונה בשנת 2004 הופחתו סכומי "הקנסות" (פיצוי והחזר הוצאות בגין אי תשלום במועד) בכחמישים אחוזים ובעקבות ההתחשבנות האחרונה אשר הסתיימה לפני שלושה חודשים הפחית השר את סכומי הקנסות בכשלושים אחוז.

"זה לא ראוי מבחינה ציבורית להתנהל במצב של עודף גביה כה גדול ועלינו לפעול כדי לצמצמו למינימום. אני סבור כי יש בצעדים שהנחיתי כדי להביא לאיזון הנכון בין הצורך בהרתעת נהגים משתמטים תוך שמירה על שירות ראוי לציבור הנוסעים בכללותו. הניסיון מלמד שההתחשבנות מאפשרת הורדה משמעותית במחירי הקנסות", אמר מופז בדיון.

בסיכום הדיון הנחה השר את מנכ"ל המשרד לפעול להפסקת תופעת הגביה וזאת ע"י בחינת צמצום תקופת ההתחשבנות כך שתקופת ההתחשבנות הבאה תחול כבר בתום שנת 2007 ובתום הרבעון הראשון של שנת 2008 וכן ע"י בחינת מנגנון לתיעול כספי עודפי הגביה כך שיוחזרו לטובת הציבור.