בחודש מאי 2007, הסתכם יבוא הסחורות ב-4.6 מיליארד דולר, יצוא הסחורות ב-4.2 מיליארד דולר, והגירעון המסחרי ב-0.4 מיליארד דולר. בחמשת החודשים הראשונים של השנה הסתכם יבוא הסחורות ב-21.0 מיליארד דולר ויצוא הסחורות ב-18.3 מיליארד דולר. הגירעון המסחרי הגיע בחמשת החודשים הראשונים של 2007 ל-536 מיליון דולר בממוצע לחודש, 6.4 מיליארד דולר במונחים שנתיים (7.6 מיליארד דולר ב-2006).

התפתחות סחר הסחורות בחודש מאי 2007, הושפעה בין היתר משינויים בערך הדולר של ארצות הברית לעומת המטבעות האחרים בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש מאי 2007 נמשכה החלשות הדולר של ארצות הברית ביחס לאירו ב-0.4% בהמשך לירידה של 1.6% במרס. לעומת זאת, בחודש מאי התחזק הדולר של ארה"ב ביחס לין היפני ב-1.5%, ביחס לפרנק השוויצרי התחזק ב- 0.8% וביחס ללירה שטרלינג התחזק ב-0.3%.

יבוא הסחורות בחודש מאי 2007, הסתכם כאמור ב-4.6 מיליארד דולר. 40% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 15% יבוא מוצרי צריכה, 14% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-31% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

נתוני המגמה של יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה), שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על עלייה של 16.3% בחישוב שנתי במרס- מאי 2007, בהמשך לעלייה של 18.2% דצמבר 2006-פברואר 2007.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה בחודשים מרס- מאי 2007 ב-14.0% בחישוב שנתי, בדומה לחודשים דצמבר 2006-פברואר 2007. פירוט לפי קבוצות מראה על עלייה ביבוא גומי ופלסטיקה (3.6% בחודש 52.3% במונחים שנתיים) ביבוא לתעשיות הנייר (29.3% בחישוב שנתי) וביבוא עץ ומוצריו (28.3%). לעומת זאת, נרשמה ירידה וביבוא מתכות יקרות (9.7%-).

סך יבוא מוצרי צריכה עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-27.3% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 49.4% בדצמבר 2006-פברואר 2007. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלו באותה תקופה ב-35.0%, ויבוא מוצרי בני קיימה עלה ב-19.5% בחישוב שנתי. יבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) עלה במרס- מאי 2007 ב-4.9% בחישוב שנתי. יבוא כלי תחבורה (להשקעה), עלה ב-11.8%.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים) הסתכם בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2007 ב-3.5 מיליארד דולר, בדומה לחודשים המקבילים של 2006.יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בינואר-מאי ב-3.1 מיליארד דולר, גבוהה ב-3.4% בהשוואה לאותם החודשים אשתקד.

יצוא הסחורות הסתכם בחודש מאי השנה ב-4.2 מיליארד דולר. 68% מסכום זה היה יצוא תעשייתי (למעט יהלומים), 29% יצוא יהלומים ו-3% הנותרים יצוא חקלאי. יצוא הסחורות (למעט יהלומים), עלה על פי נתוני המגמה בחודשים מרס-מאי 2007 ב-14.0% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 18.2% דצמבר-פברואר 2006. היצוא התעשייתי עלה ב-14.0%.

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית, המהווה 46% מכלל היצוא התעשייתי (למעט יהלומים), ירד בחודשים מרס-מאי 2007 ב-2.0% בחישוב שנתי. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (27% מכלל היצוא התעשייתי), עלה בשלושת החודשים האחרונים, על פי נתוני המגמה, ב-10.9% בחישוב שנתי. נתוני היצוא לפי ענף מראים על עליות ביצוא ענף מכונות וציוד (2.4% בממוצע לחודש, 32.4% בחישוב שנתי) וביצוא ענף ציוד חשמלי ומנועים (10.9%).

ביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (20% מכלל היצוא התעשייתי), עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-20.0%, לעומת עלייה של 18.6% בדצמבר 2006-ינואר 2007. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף מוצרי מתכת בסיסית (23.4%) ו ביצוא ענף גומי ופלסטיקה (19.6%).

יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי), עלה במרס-מאי 2007 ב-14.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 14.0% דצמבר 2006-ינואר 2007. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף מזון ומשקאות (34.5%) וביצוא עץ, ריהוט, נייר ודפוס (7.0%). יצוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בחודשים ינואר-מאי 2007, לפי נתונים מקוריים, ב-4.6 מיליארד דולר, לעומת 4.3 מיליארד דולר באותם החודשים אשתקד.היצוא החקלאי הסתכם בחמשת החודשים הראשונים של השנה ב-733 מיליון דולר (נתונים ארעיים), עלייה של 31.6% לעומת החודשים המקבילים בשנת 2006. עלייה נרשמה ביצוא ירקות (48.9%) וביצוא פירות (48.6%).