את פינתו השבועית בערוץ 7 פתח הרב יעקב אריאל, רבה הראשי של רמת גן באמירה כי היהדות והדמוקרטיה אינם סותרים מהותית, "תשאלו כל אדם מן הישוב, דתי או חילוני מה עמדת היהדות בקשר לדמוקרטיה, כולם יגידו שהיהדות בעד שלטון מלוכני ואפילו דיקטטורי", "יש כאן טעות ואי הבנה בסיסית, המלוכה בישראל שונה, היא לא מלוכה שתלטנית כמו אצל הגויים".הדוגמה לכך, נותן הרב אריאל, משמואל שפונה אל העם ומבקש מהם לחדש המלוכה בגלגל, "המינוי הראשון של שמואל היה דחוק ולכן פונה אל העם ומבקש מהם שוב לחדש את המלוכה, שיכתירו אותו למלך בשביל כולם"."העם קובע, הזקנים רק קובעים אם המועמד ראוי או לא", "כי אם המניעים לא חיוביים, האדם לא חיובי או המועמד לא ראוי ודאי שעם כל הרצון יש סמכות לזקנים לפסול המינוי, אך הסמכות הבסיסית היא של העם".הרב אריאל מסביר כי הבעייתיות שראה שמואל בבקשת העם היא מפני שראו את המלך כאחראי ביטחוני ולא כמרים הרמה הרוחנית של העם, כשלמה שביקש לא הצלחה בניצחונות על האויבים אלא לב לשפוט את העם, להביא צדק, "העם רצה מלך כוחני שיצליח במלחמות... תפיסה כזו היא מסולפת ומזיקה", ולכן האות היה מטר טרם זמנו, בגלל הבקשה הבוסרית של ישראל."זה לא נכון לומר שהיהדות נגד דמוקרטיה, מלך ישראל אמיתי זה מלך שהעם רוצה אותו, אלא שכאן יש נקודה נוספת, מה המניע של העם, רצון חיובי, של מנהיגות שתעלה אותו ותסחוף אותו תרומם אותו לרמה מוסרית גבוהה... או מניע שלילי לא רוצים מנהיג שיעלה הרמה הדתית אלא מנהיג שמבטיח רק ביטחון כלכלה ולא משפט צודק וצדק חברתי שזה העיקר, גם אם העם רוצה אותו הוא לא מנהיג ראוי".הרב אריאל המשיך בהקבלת המצב למתרחש בימינו, "עם ישראל רוצה מנהיג, אך התחושה היא שרוצים מנהיג חזק "ביטחוניסט" שיציל אותנו מפני הקאסמים... אנו צריכים לשאוף למנהיגות שתשאוף כעיקר לצדק חברתי, ויחד עם זה כדי שנוכל לתפקד כחברה מוסרית צריך גם חברה שחיה בביטחון".