תחת הכותרת "צו גיוס צרכני" קוראת המועצה לצרכנות לציבור הצרכנים לפנות לחברי ועדת הכלכלה של הכנסת שלא לתת את ידם למסמוס נושאים קריטיים בתיקון לחוק בעניין עמלות הבנקים, ובראשם בעיית כפל העמלות. זאת לקראת ההצבעה בנושא המתוכננת ליום ב' הקרוב.במסגרת זו מפרסמת המועצה לצרכנות באתר האינטרנט שלה נוסח פניה מוצע לחברי ועדת הכלכלה, ואת רשימת כתובות המייל ומספרי הפקס של חברי הוועדה. מבצע "צו הגיוס הצרכני" ילווה בפרסום ברדיו ובאינטרנט.מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג, מבהיר כי הדרישה המרכזית מחברי הוועדה היא לקבוע חד משמעית בחוק עצמו על איסור גביית "כפל עמלות". מדובר באיסור על הבנקים לגבות מהלקוחות כמה סכומים תחת שמות שונים, עבור שירות אחד.מנכ"ל המועצה לצרכנות מדגיש כי בעיית כפל העמלות היא אחת מהסיבות המרכזיות לעמימות המחירים של השירותים הבנקאיים. עו"ד פלג מדגיש כי רק בחקיקה ניתן יהיה להבטיח כי הבנקים יפסיקו לגבות מאתנו עמלות כפולות, והוא קורא לצרכנים להתגייס ולהשפיע על חקיקת חוק שיפתור אחת ולתמיד את הבעיה. מנכ"ל המועצה לצרכנות מדגיש כי נוסחי הצעות התיקון לחוק המתגבשים בועדה בוועדה מסתפקים בהמלצה בלבד לנגיד לשקול בין היתר בעת קביעת כללים" את הצורך למנוע גביית כפל עמלות".המועצה לצרכנות מעלה חשש כי מכבש הלחצים שהפעילו הבנקים נגד ועדת הכלכלה (כפי שדווח בתקשורת) יופנה בהמשך נגד המפקח על הבנקים. לפיכך, טוענת המועצה, יש להציב מחסום כנגד לחצים אלה על ידי הוראה מפורשת בחוק.