היום מתקיימת בחינת הבגרות בלשון, ברמה של 1 יח"ל מתוך 2 יח"ל, שתחל בשעה 11:00 ותסתיים בשעה 13:30. למעלה מ- 90,000 תלמידים ייגשו לבחינה. השנה, הזמינו בתי הספר למעלה מ- 90,000 שאלונים.בחינת הבגרות כוללת – יותר שאלות חשיבה ופחות שאלות טכניות. השאלות קשורות למגמות ההתפתחות של השפה העברית ועוסקות בשאיבת מילה מתוך טקסט וניתוחהּ, פירוש וניתוח מילים מתוך לשון המקורות ובחינת אוצר מילים.השנה החלה המזכירות הפדגוגית בהפעלתן של תוכניות חדשות בהוראת הלשון – השתלמויות בלשון למורים במתמטיקה ובאזרחות, לצורך הבנתן של בעיות מילוליות וניתוחם של מאמרים.התוכנית האחרת, הנהגת בחינה בעל פה בבחינת המיצ"ב. תוכנית נוספת, סדנאות ללימוד מיומנויות הדיון והטיעון.בשנת הלימודים תשס"ו עמד הציון הממוצע ביחידה זו עמד על 74.96 . מנתוני אגף הבחינות שבמשרד עולה, כי בשנת הלימודים תשס"ו 202 תלמידים היו חסרי בגרות, מאחר שלא עברו את בחינת הבגרות בלשון. תלמידים שאינם זכאים לבגרות, בשל כישלון במקצוע, יכולים לשפר את ציוניהם במועדים אחרים העומדים לרשותם; מועד חורף שיתקיים בחודש ינואר ובמועד קיץ בחודש אוגוסט.ביום הבחינה ייפתח חדר מצב שייתן מענה למנהלי בתי הספר, החל מהשעה 10:30 בבוקר ועד 14:00 בצהריים . המפקחת המרכזת להוראת הלשון, מזל שניאק, תשיב למנהלים על שאלות ובעיות באם תתעוררנה במהלך הבחינה, בטלפונים- 02-5604217/18/20.