שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, טוען כי הענקת פטור לבני 45 ומעלה מחובת השתתפות בתוכנית ויסקונסין היא טעות.

"היא מנוגדת למטרת הממשלה לצמצום העוני והגדלת ההשתתפות במעגל העבודה ואף עלולה לסכן את הצלחת התוכנית בטווח הרחוק", אמר. הרצוג אמר את הדברים בכנס שערכה האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה, בתל אביב.בדבריו התייחס הרצוג לפרסומים בדבר הענקת פטור לבני 45 ומעלה מחובת השתתפות בתוכנית "מהלב" (ויסקונסין) כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה.הוא ציין כי עדכון התוכנית ויתר ההמלצות כפי שפורסמו הן מבורכות ובמיוחד בכל הקשור להגנה על זכויות המועסקים, מניעת ניגוד עניינים בין הזכיינים לרגולטור, חיזוק ועדות הערר וצעדים נוספים. עם זאת, ההצעה שפורסמה על דעת שר התמ"ת, לפטור בני 45 ומעלה מהשתתפות בתוכנית היא טעות ומנוגדת לתפיסת התעסוקה ולמטרה לצמצם את מימדי העוני."החלטה מחייבת דיון מחדש כיון שהיא מייצרת תחושה שבני ה- 45, הנמצאים בעשור הפורה בחייהם, הם שבר כלי ואינם ראויים עוד להיכלל במעגל המועסקים. הדבר עשוי להוביל ליצירת מעמדות ואי שוויון. באם תאושר ההצעה, עלולה קבוצה זו למצוא את עצמה, מובטלת עד גיל הפנסיה וסמוכה על שולחן הממשלה. לא ניתן להתעלם מהעובדה כי הוצאת בני ה- 45 ומעלה מתוכנית ויסקונסין מרוקנת אותה מתוכן שכן קבוצה זו מהווה כ- 50% מהאוכלוסייה שבה מטפלת התוכנית", אמר הרצוג.השר הודיע כי בימים הקרובים ידון בנושא עם שר התמ"ת, אלי ישי ועם מנכ"ל ראש הממשלה, רענן דינור ולהציג בפניהם את עמדת משרד הרווחה והשירותים החברתיים והמוסד לביטוח לאומי.