גם החרדים נגד מינוי שחם לסממ"ז הבירה

החרדים נגד מינוי ניסו שחם לסממ"ז ירושלים,"על מינויו מתנוסס 'דגל שחור' ופעמון אזהרה לאור הפקודות ודבריו נגד הציבור החרדי".

בן שאול , י"ב בתמוז תשס"ז

משפחה חרדית מירושלים ועמותת 'המטה להצלת העם והארץ' עתרו לבג"צ, באמצעות עורכי הדין שגיא אוירבך ויאיר רבינוביץ, על מנת שיורה לשר לביטחון פנים אבי דיכטר והמפכ"ל לא למנות את תנ"צ ניסו שחם לסגן מפקד מחוז ירושלים לאור דבריו החמורים ערב תוכנית ההינתקות בכפר מיימון נגד הציבור החרדי והפקודות הבלתי חוקיות שנתן להכות ללא רחם במפגינים כאשר אף הגדיר את עצמו "מומחה לחרדים האלה".

לדברי העותרים בדבריו של שחם "מגולמים כל הפרמטרים בעטיים יש לעצור מינוי קצין ואשר על מינויו בנסיבות אלה מתנוסס 'דגל שחור' מובהק ופעמון אזהרה". לדבריהם לו המפכ"ל "היה בוחן דברים אלה נכוחה לא היה מקדם את הקצין בכלל ולתפקיד סממ"ז ירושלים, על המיוחדות בה, בפרט".

לדברי העותרים, הסכנה בדברי ניסו שחם מקבלת משנה תוקף ביחס לאוכלוסיה אליה משתייכים המבקשים . "עבורם, קיימת ודאות קרובה ביותר כי בשל חוסר מסוגלותו ו/או נכונותו ו/או יכולתו, יוציא הוא , מהכח אל הפועל את גישתו הגזענית והנפסדת כלפיהם. לדידם, קיים חשש סביר ביותר כי יתיר הפעלת אמצעים דרסטיים ודורסניים לפיזור הפגנות מבלי בחינת דרכים אלטרנטיביות מידתיות והדרגתיות כנדרש לפי כל דין ובניגוד להוראות המשטרה עצמה ."

העותרים שואלים בעתירתם מה היה קורה אילו ניסו שחם היה מתבטא תחת המילה "חרדים" במילה "ערבים" . "אם היה משיב 3 מתבטא ".. אני מומחה לערבים האלה ... " במקום את אשר אמר ביחס לחרדים , האם גם אז היו ממנים את משיב 3 (ניסו שחם) ?! האם גם אז היו מקדמים אותו בתפקיד?! האם לא היה מובן מאליו כי ביטויים כאלה כלפי האוכלוסיה הערבית היו פוסלים אותו על הסף לתפקיד כה רגיש בעיר כה רגישה בה אוכלוסיה זו מהווה מרכיב בלתי מבוטל בה ?! .

בסיכום העתירה נכתב כי "התבטאויות גזעניות ,המעמידות בצל יכולתו לטפל ענינית בכל הקשור למיעוט בכלל ולמגזר החרדי אליו משתייכים המבקשים בפרט . אי הבנת תפקידו כשוטר במשטרת ישראל , הבא לשמור על הסדר הציבורי ולא אויבו של המפגין , יהיו דעותיו אשר יהיו . אי קבלת מרות מפקדיו , הפרת הוראות חוקיות וברורות , תוך מתן תדריך לפקודיו הכולל בחובו הוראות בלתי חוקיות בעליל ."