מחקר קובע: יש פתרון צבאי לטרור

מחקר חדש מנתח את אופן התמודדותה של ישראל עם הטרור הפלשתיני וקובע: לנוכח היכולות הטכנולוגיות יש פתרון צבאי לטרור.

שמעון כהן - ערוץ 7 , י"ז בתמוז תשס"ז

מחקר חדש, שבוצע בבית הספר 'טבנקין' לממשל באוניברסיטת תל אביב ומוצג היום, בחן את תרומת טכנולוגיות העילית עתירות הידע להצלחת הפעילות המבצעית של ישראל לבלימת הטרור הפלשתיני. זאת כדי לבדוק את התפיסה לפיה אין פתרון צבאי לטרור. מסקנות המחקר ברורות: לנוכח היכולות הטכנולוגיות והצבאיות אין בסיס לתפיסה זו ובהחלט יש פתרון צבאי לטרור.

למטרה זו בדק המחקר את ההתמודדות הישראלית עם הטרור בתקופה שמ־09/2000 עד־09/2005.

המחקר מזכיר כי "מאז ראש השנה התשס"א מנהלת מדינת ישראל עימות מוגבל עם גורמי טרור פלשתיניים. כעבור שנה וחצי הגיע מספר הקורבנות הישראלים לשיא של 135 חללים במרס 2002 לבדו. גל העימות המדובר התאפיין בפיגועי ההתאבדות, שהיוו פחות מאחוז מכלל פעולות הטרור אולם גרמו למחצית מהקורבנות. איום הטרור הגואה דרש מישראל להפעיל בדחיפות אמצעים יעילים למאבק בטרור, ללחימה בעצימות נמוכה ולאספקת ביטחון אישי לאזרחיה – ללא קשר לפתרון המדיני של הסכסוך".

החוקרים בחנו כאמור את התפישה הרווחת שאין פתרון צבאי לטרור. "ניתוח הטיעון המבצעי בדבר חוסר האפשרות להפעיל אמצעים צבאיים נגד טרור מגלה שכתוצאה משינוי טכנולוגי עמוק זה איננו נכון יותר", הם קובעים נחרצות.

לדבריהם "התשתית המדעית והטכנולוגית שפיתחה ישראל לאיזון נחיתותה הכמותית באזור אִפשרה שימוש ביכולות הליבה לתפירת מענה לאיומי הטרור השונים".

במחקר הוצגו שתי דוגמאות של יצירת דפוס פעולה מבצעי חדש, המשתמש במגוון אמצעים עתירי ידע קיימים ומשלב אותם למערכות מבצעיות וארגוניות חדשות שנועדו להתמודד עם האיום המתפתח: מערכת ההגנה ההיקפית במרחב התפר, והשימוש בכלי טיס בלתי מאוישים למודיעין ולסיכול אקטיבי של פעילות הטרור.

המחקר מציין כי לאחר השיא בחודש מרץ 2002 עלה שיעור סיכול הטרור בזכות הפעילות הצבאית והביא לירידה מתמשכת בקטלניות המפגעים, והשפעת הטרור דעכה.

מסקנת המחקר היא שבעידן המידע אפשר לספק מענה מבצעי לטרור באמצעות פגיעה ביכולות המחבלים.

בנוסף לזאת קובעים החוקרים כי "מעבר לחשיבות המסקנה לחיי הישראלים, יש לזכור שפתרונות מבצעיים יעילים לאיומים ביטחוניים מפחיתים את הסיכון להסלמת הסכסוכים השונים למלחמה כוללת בין קהילות, מדינות או תרבויות".