ועדת הכספים דורשת ממשרד הביטחון לממן מיד את מלוא הוצאות הנסיעה לחו"ל של 7 מקרב משפחות החיילים החטופים, היוצאים כבר ביום חמישי השבוע לפגישה עם הנשיא החדש של צרפת, ניקולא סרקוזי. על דרישת ועדת הכספים הכריז יו"ר הועדה, ח"כ סטס מיסז'ניקוב, בתום ישיבה, שבה דנה ועדת הכספים בדיון מהיר בנושא: "מימון נסיעות משפחות החיילים החטופים לחו"ל".בראשית הישיבה הודיע יו"ר הועדה, כי מצויה בידו החלטת הממשלה מיום ראשון השבוע, שלפיה "ממשלת ישראל תשתתף במימון ההוצאות שהמשפחות עמדו בהן בקשר למאמצים המכוונים להביא לשחוררם של החיילים מידי חוטפיהם". עוד נאמר בהחלטת הממשלה שיוקם צוות שיתאם עם נציגי המשפחות פעולות שונות והוא יהיה גם מוסמך לאשר מימון מלא או חלקי להוצאות לפי נוהלים שיקבע – וכי המימון יבוא מתקציב משרד הביטחון.אלא, מתוך תשובות נציגי משרד הביטחון, התברר כי טרם הוקם הצוות לתיאום מימון הוצאות נציגי המשפחות היוצאים לחו"ל. נציג משפחות החיילים החטופים, עומרי אבני, שהוא חמיו של החייל החטוף אהוד גולדווסר ואביה של קרנית – גילה לחברי הועדה, כי כבר השבוע ביום חמישי מתוכננת נסיעה של 7 מבני משפחות החטופים לצרפת, כדי להיפגש עם הנשיא החדש, ולפורטוגל.סגן החשב במשרד הביטחון, נסים בן אלי, השיב ליו"ר הועדה, כי ללא קריטריונים מגובשים להוצאות מימון נסיעות של קרובי משפחות החטופים – הוא לא יוכל עדיין לממן נסיעה זו. עקב הודעה זו הכריז יו"ר הועדה, כי הוא קורא בשם הועדה לממן את הוצאות הנסיעה מייד.את הדיון בנושא זה יזם ח"כ זבולון אורלב, אך הוא נעדר ממנו לרגל טיפול רפואי, והשתתפו במהלך הדיון גם הח"כים ישראל חסון, אלי אפללו, זאב אלקין, שי חרמש ומגלי והבה. כולם התאחדו סביב הדרישה להמנע מעיכובים במשרד הביטחון בעת הצורך להשתתף במימון נסיעות משפחות החטופים לחו"ל.