בדיון המיוחד המתקיים בכנסת אודות מצבם של עקורי ההתיישבות בחבל עזה וצפון השומרון תקף השר בעבר, חבר הכנסת איתן כבל, את התנהלות הממשלה בחריפות.חבר הכנסת כבל הדגיש בדבריו את תמיכתו במעשה ההתנתקות בימים שקדמו לעקירה אך אומר כי הוא "בוש ונכלם", מול מצבם הנוכחי, הזנחתם והפקרתם של העקורים.כבל הדגיש בדבריו שהמתיישבים נעקרו מהתיישבות אליה נשלחו "בשליחות ממשלות ישראל ובהן ממשלות העבודה". כבל דורש בדבריו מחברי הכנסת והממשלה להתייחס לעקורים תוך ניתוקם האישי מתפיסותיהם הפוליטיות הקודמות. "צריך להתייחס למצוקתם של המפונים ללא שיוך פוליטי אלא כבני אדם", אמר."אעשה כל שאדרש לתת הכול למען שיקומם", התחייב כבל מעל בימת הכנסת.בדבריו הדגיש ח"כ כבל בפני הח"כים את טראומת העקירה ואמר: "הרי גם לעבור דירה מרצון זו קריעת ים סוף, קל וחומר כשמוציאים אותך מביתך בניגוד לדעתך. אני תובע מרה"מ לעשות כל שנדרש כדי לפתור את מצוקתם".בדיון שהתקיים ביוזמתם של חברי הכנסת אורי אריאל ואביגדור יצחקי נכחו גם נציגי משפחות העקורים.