הסתדרות המורים עתרה היום לבית הדין הארצי לעבודה בבקשה להורות על ביטול חלקי של פסק הבוררות מסוף מאי הקובע את שיעור שחיקת שכר המורים לשלוש השנים 1999-2001 ודרך חישובו.הבקשה מתייחסת לאופן יישום התשלום החלקי של השחיקה הפסוקה בשכרם של שתי קבוצות מורים: עובדי הוראה שפרשו לגימלאות עד 31.12.01 במסגרת הסדר הפנסיה התקציבית וכן באשר לעובדי הוראה שפרשו בלא זכאות לקיצבה בתקופה שבין השנים 1999-2001.הסתדרות המורים שבראשה המזכיר הכללי, יוסי וסרמן , טוענת כי פסק הבוררות אשר הכיר בשחיקה המצטברת של 30.2% בשכר המורים בשלושת השנים הנ"ל ומפצה את המורים הפעילים גם בתוספת 4.75% לשכר וגם במענק חד פעמי, שולל לכאורה מהגימלאים התקציביים הותיקים את המענק המשמעותי החד פעמי.עוד היא טוענת, כי גם מורים, שהיו עובדי הוראה פעילים בשנות בדיקת השחיקה, 1.1.99 - 31.12.01, והתפטרו, פוטרו או פרשו שלא לפנסיה נשכחו בכלל וזכרם לא בא בפסק הבוררים.בנוסף טוענת הסתדרות המורים באמצעות פרקליטה, עו"ד חיים ברנזון כי הבוררים שגו כיוון שדנו בכל הנושאים הנ"ל בינם לבין עצמם מבלי שנתנו זכות שימוע למורים.

המורים טוענים כי קביעת הבוררים בפסק ביחס לגימלאים סטתה מעיקרון קיבוצי מוסכם מימים ימימה של שמירה על שוויון מלא בין מורים גימלאים למורים פעילים , ללא הנמקה, בניגוד לחובת ההנמקה הקבועה בהסכם הבוררות.הסתדרות המורים מבקשת מבית הדין להשלים או להחזיר את הפסק לבוררים לשם תיקון.