כתובת השילוח בדרך לתצוגה בישראל

בטורקיה שוקלים להעתר חלקית לבקשת ראש עיריית ירושלים, ולהשאיל את כתובת השילוח המתעדת את חפירת נקבת השילוח, לתצוגה זמנית בירושלים

אבי יוגב , א' באב תשס"ז


בעקבות פנייתו של ראש עיריית ירושלים, אורי לופוליאנסקי, הוחלט בטורקיה להשאיל לתצוגה בישראל את כתובת השילוח המתעדת את רגעי סיום חפירת נקבת השילוח בידי אנשיו של חזקיהו המלך.

נזכיר כי מדובר בכתובת שנחשפה לפני למעלה ממאה ועשרים שנה ונלקחה בימי השלטון העותומאני בארץ ישראל והועברה לטורקיה, שם היא מוצגת עד היום במוזיאון הארכיאולוגי באיסטנבול. בימים האחרונים דיווח העיתון 'מעריב' על פנייתו של ראש עיריית ירושלים לשגריר הטורקי בישראל, ובה ביקש להשיב את הכתובת העתיקה לירושלים.

חשיבותה של הכתובת בולט על פני עתיקות אחרות שכן מדובר בתיעוד נדיר ומדוייק של אירוע מופלא המופיע בתנ"ך. בכתובת נכתב: "תמה הנקבה. וזה היה דבר הנקבה בעוד מניפים החוצבים את הגרזן איש אל רעהו ובעוד שלוש אמות להינקב נשמע קול איש קורא אל רעהו כי היתה זדה בצור מימין ומשמאל וביום הנקבה בכו החוצבים איש לקראת רעהו גרזן אל גרזן וילכו המים מן המוצא אל הברכה במאתיים ואלף אמה ומאת אמה היה גובה הצור על ראש החוצבים". מדבור בטקס התואם לחלוטין לאמור בספר מלכים ב' ובדברי הימים.

על פי דיווח מחודש ב'מעריב' השלטון הטורקי אמנם לא קיבל לחלוטין את בקשתו של לופוליאנסקי, אולם כמחווה של רצון טוב וידידות בין המדינות החליטו שם להעביר את הכתובת לישראל לתקופה של מספר חודשים בהם תוצג בתערוכה.

כמו כן דווח כי נשקלת העתקתה של הכתובת והענקת ההעתק לישראל.