התאחדות מגדלי הבקר פועלת בשיתוף בעלי הרפתות ומועצת החלב למציאת פתרון קצה לבעיית הפסולת ברפתות, רפת מעון כרמל היא אחת הדוגמאות הייחודיות והיעילות בטיפול בפסולת הרפת ע"י הפיכתה לקומפוסט עשיר לדישון השדות. רפת-מעון כרמל מייצרת כ-3,000 טון קומפוסט בשנה. מאיר בראון מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר: "עשרות מהרפתות מספקות פתרון קצה, אך רפת מעון כרמל מהבודדות המגייסת לטיפול את הפסולת החקלאית מהמשק כולו ומחזירה אותו בתצורת קומפוסט איכותי לגידולי השדה במעגל סגור ומובנה".הרפת הוקמה בשנת 1995 בדרום הר חברון כשותפות לשני המושבים, מעון-כרמל. הרפת מייצרת 4.9 מיליון ליטר חלב שמייצרת הרפת בשנה, עובד בה צוות של 8 עובדים קבועים משני היישובים, המתמודד שנים רבות, יחד עם חברי הענף למציאת פתרון בעיית פסולות הרפת. פרה מייצרת כ-20 ק"ג פסולת ביום, סה"כ 400 הפרות ברפת מעון-כרמל מייצרות 2,920 טון פסולת בשנה. צוות הרפת בשיתוף משה ברונר מצאו פתרון, כולל ומלא, לכל נושא השפכים והפסולות ברפת ובמשק, בהתאם לדרישות איכות הסביבה. ברונר תושב כרמל, בוגר הטכניון ללימודי קרקע ומים עבד עם פרופ' יורם אבנימלך בנושא קומפוסט ואשפה."ברפת קיימות שתי קבוצות מטרדים - שפכים נוזליים וזבל מוצק. ע"י טיפול הולם 2 המטרדים הופכים למוצר כלכלי- קומפוסט המועיל למשק החקלאי, וזאת מבלי לערב גורמים חיצוניים או פתרונות אזוריים יקרים. ברפת מעון כרמל בחרו בפרויקט פתרון הקומפוסט למרות שזה עלה כ- 2.3 מיליון ₪ לעומת פרויקט אחר שהוערך בחצי מחיר, זאת מתוך ראייה כוללת שתפתור את כל השפכים והמטרדים ברפת ותיתן פתרון חיובי ומועיל לכלל המשק החקלאי" אומר מאיר בראון.ברפת מעון-כרמל עובר הזבל תהליך של מיצוק ודילול עם כ-15% זבל עוף וגזם מטעים, שאותם גוזמים לחתיכות קטנות שסופחות את הנוזלים ומסייעות במיצוק, הגזם מהווה גורם מאוורר בתהליך הקומפוסטציה והמספק פתרון גם לפסולות המטעים. השאיפה של ברונר ונחמיה פלק מנהל הרפת, היא לשלב בהמשך גם את הגזם הביתי בגינות המשקים ואת האשפה הביתית המופרדת. לאחר המיצוק מועבר הזבל למשטח קומפוסט בשטח של כ-6 דונם. תהליך הקומפוסטציה מסתיים בתוך חודשיים ומפנים את המשטח לזבל חדש. המבחן החשוב הוא לסיים את ההיפוך וגם את המים במאגר עד תחילת החורף, זמן דישון השדות. ברפת למדו תוך ניסוי וטעייה את המאזן בין כמות המים שמתאדה בעשיית הקומפוסט, לבין הסך הכולל של המים שנאגר בשטח הרפת, כך שלא יגלוש. "בעזרת גיליון אקסל ממשיכים ומתקנים כל הזמן את היחסים." אומר משה ברונר.יצוין כי חקלאי בגידולי השדה עושה שימוש כ-0.5 טון קומפוסט לדונם לשנה בממוצע לדישון הקרקע. הקומפוסט מכיל למעלה מ 50% חומר אורגני לעומת קומפוסט קנוי רגיל המרכיב 20-40% חומר אורגני. החומרים האורגניים הם התורמים לשיפור הקרקע, הפעילות המיקרוביאלית וחומרי ההזנה לקרקע ולצמח. בקומפוסט המכיל יותר חומר אורגני ניתן לפזר פחות, באותה איכות, ובכך להקטין את המליחות בקרקע ולצמח. בענף הגד"ש מועדף הקומפוסט לפיזור במטעים ולגידולי השדה השונים.בסיום שנת 2007 צופים ברפת מעון-כרמל לרווח שלאחר מכירת הקומפוסט לגידולי השדה. ערך מ"ק קומפוסט הוא 50 שקל בשער הרפת, עלות הקומפוסט כ-35 שקל למ"ק ובסך הכול יש כ-6,000 מ"ק (שקול ל-3,000 טון) קומפוסט.