מרכז הארגונים" – ארגון הגג של ניצולי השואה בישראל, אומר כי לדו"ח מבקר המדינה שפורסם היום על התנהלות המדינה כלפי ניצולי השואה חייב לשמש תכנית פעולה כדי למחוק את החרפה. "בפתחו של ראש הממשלה, אהוד אולמרט, מוטלת ההזדמנות והחובה לפתור את הבעיה", אמרו."דו"ח מבקר המדינה מעיד על טיפול לקוי של ממשלות ישראל לאורך השנים במצוקת ניצולי השואה. התופעה שמתאפיינת בהתנהלות איטית, השתהות, גרירת רגליים אטימות, זלזול, חוסר כבוד וחוסר ברגישות חייבת להיפסק", הוסיפו.לדבריהם, בפתחם של ראש הממשלה מר אהוד אולמרט ושריו מוטלת ההזדמנות והחובה למחוק את החרפה והבושה שעל מצחה של ישראל. על ממשלת ישראל לנהוג באזרחיה, שרידי השואה, בכבוד ולסייע להם במהירות ובזריזות. ניצולי השואה מהווים אוכלוסיה מבוגרת וחולה המתמעטת מידי שנה בשנה.עוד הדגישו כי לראשונה בתולדות המדינה מונחים שני דו"חות שמהווים תכנית עבודה תכליתית לתיקון הליקויים ולפתרון המצוקה שרובצת על מצפונה של ישראל. הראשון היה דו"ח הועדה הבין משרדית בראשותו של מר נחום איצקוביץ לפיתרון מצוקת ניצולי השואה."על ראש הממשלה והשרים כולם לפעול ליישם את כל ההמלצות במלואן וזאת על מנת שכל ניצול שואה בישראל יחיה בכבוד בערוב ימיו", הבהירו ניצולי השואה.לסיום אמרו, "אנו מודים למבקר המדינה, מר מיכה לינדנשטאוס ולצוות משרדו על הכנת הדו"ח המקיף והמקצועי".