שר הבטחון אהוד ברק נפגש היום בשעות אחר הצהריים עם כתבים בטחוניים בלשכתו. במהלך השיחה גילה ברק, שהופתע מכך שחלק מהתוכניות לעוצמתה העתידית של ישראל מתוקצבות באופן מינימליסטי, זאת בניגוד מוחלט למציאות המתהווה באיזורינו.

לתפיסתו של ברק, כפי שהוצגה לכתבים, נדרשת תוכנית בניין כוח שתאפשר למדינת ישראל יכולת הרתעה, התראה והכרעה על מנת להביא לניצחון ברור וחד משמעי בכל מלחמה עתידית.

שר הביטחון סבור שבתוך פרק זמן של 3-5 שנים ניתן להגיע למצב שבו רוב מוחלט של הטילים הנורים לעבר שטח ישראל לא יגיעו ליעדיהם.

באשר ליכולת התימרון טוען ברק, כי יש צורך בהגדלת סדרי הכוחות, הקמת שתי אוגדות משימתיות ותגבור הדרגתי מתאים של מספר הטנקים. השר מגלה, כי מדינת ישראל היום נמצאת במצב של פחות ממחצית שיא סדר הכוחות שעמד לרשותה בעבר.

לדברי ברק, "על מנת להתמודד ביותר מזירה אחת, זקוקה מדינת ישראל לאורך נשימה לוגיסטי, הכולל מלאים של תחמושת ואמצעי לחימה", ברק מוסיף, כי "כוח צבאי אינו רק כלים וטכנולוגיה אלא קודם כל ביטחון עצמי ורוח לחימה".

ברק התייחס גם לכשלים שהתגלו במלחמה האחרונה, "אסור שיחזור בעתיד מצב שבו מפקד אוגדה רואה לראשונה את האוגדה שלו רק בזמן מלחמה", בנוסף אומר ברק, כי "במציאות האסטרטגית של ישראל דרושה יכולת פעולה הרחק מגבולות המדינה".