במסגרת הרפורמות שסוכמו בין המורים לראשי האוצר, הוחלט להסיר מתלוש המשכורת של מורים ששירתו בצה"ל את הסעיף המעניק להם רמת דרג גבוהה יותר בהתאם למספר השנים בהם שירתו.עד לשנה האחרונה, חושבו שנות שירותו הצבאי של מורה כתוספת לשנות הוותק של המורה במערכת החינוך. זאת על מנת ליצור שוויון בין מורים שלא שירתו בצה"ל, כדוגמת המורים ערביים, למורים ששירתו ולכאורה שנות שירותם הצבאי "עיכב" את לימודי ההוראה שלהם ואת כניסתם למערך ההוראה.כעת מתברר שבתלושי המשכורת אותם יקבלו המורים החל משנה זו לא ייכלל סעיף השירות הצבאי כחלק מוותק העבודה. "על פניו זה נראה כניסיון ליישר קו עם האוכלוסייה הערבית", אומר לנו מחנך ממורמר, "אבל כמו עוד הרבה צעדים מדובר בפגיעה ממלכתית במוטיבציה לשירות הצבאי".במשרד החינוך אומרים כי מדובר בחלק מהסכם כולל עם משרד האוצר לגיבוש הרפורמה בשכר המורים ובמסגרת זו הוחלט על הסרת חלק מהסעיפים. עם זאת במשרד מסרבים להתייחס לסעיף במסוים המדובר, כיוון שלטעמם מדובר בהחלטה של האוצר, ולפתחם של אנשי האוצר יש לגלגל את הכדור.במשרד האוצר אומרים שאמנם הסעיף הורד, אך זאת כיוון שהבקשה של הסתדרות המורים להוסיף את הוותק על המשכורת הגיעה רק לאחר שהוסכם על הגדלת שכר המינימום החדש למורים לגובה של 5,300 שקלים. לדבריהם לו הייתה מגיעה הבקשה קודם לכן הרי ששנות הוותק שהיו ניתנות בעבר היו משולבות בגובה זה של שכר.השורה התחתונה מדברי משרד האוצר היא אחת: אין עוד העדפת שכר למורים ששירתו בצה"ל על פני אלה שלא שירתו שירות כלשהו.יצוין עם זאת כי במשרד האוצר מדגישים שהוחלט להותיר את הטבת הוותק על חשבון שנות השירות הצבאי לחיילים ששירתו בתחום ההוראה כמש"קי חינוך והוראה. זאת כדי לעודד מש"קי הוראה להמשיך בתחום זה גם בשדה האזרחי לאחר שירותם הצבאי.בשיחה עם יומן ערוץ 7 נשאל שר החינוך לשעבר, חבר הכנסת הרב יצחק לוי אודות ההחלטה להסיר את הסעיף המדובר. הרב לוי אמר כי הוא שומע על הדבר בפעם הראשונה, ואם אכן יש אמת בטענות הרי שהוא ינסה לפעול לביטול ההחלטה בדיוני ועדת החינוך של הכנסת. לדבריו "זו טעות מאוד חמורה. אנחנו צריכים לעודד ולחזק את אנשי ההוראה המשרתים בצבא. צריך לבדוק אם מדובר בהחלטה תקציבית או החלטה אידיאולוגית".