הפלשתינים פירסמו היום מסמך, שלדבריהם כולל את שמונת הנקודות של הסכם העקרונות בין ישראל ואש"ף לקראת הכינוס הבינלאומי הצפוי בנובמבר הקרוב.סוכנות הידיעות הפלשתינית "מעאן" אף פירסמה צילום של המסמך, הכתוב בעברית.

זהו הנוסח המלא של המסמך:"על הנהגות ישראל ואש"ף להיכנס באופן מידי למהלך שעם השלמתו יתקיימו, זו בצד, זו, שתי מדינות- ישראל ופלשתין, לנסח מסמך עקרונות ולהגיע להבנות מהסוג המפורט כדלהלן.1. ישראל תסיים את כיבוש הגדה המערבית בפרק זמן מוסכם. הנסיגה ופינוי ההתנחלויות יתבצעו בהדרגה ובכמה שלבים. כל שטח שיפונה יועבר לידי הרשות הפלשתינית אשר תשליט בו חוק וסדר. קיומו של שלטון ברצועת עזה המוכן להיות חלק מתהליך השלום יאפשר מימוש ראיית ישראל כי רצועת עזה והגדה המערבית מהוות יחידה מדינית אחת.2. תוקם מדינה פלשתינית בלתי חמושה, אשר גבולותיה הקבועים יתבססו על קווי 67. הגבול המדויק ישקף צרכים ביטחוניים, מציאות דמוגרפית ותנאים הומניטאריים. יתאפשרו חילופי שטחים ביחס 1:1, אם כדי לשמור גושי ישובים בידי ישראל וכדי להבטיח רציפות פלשתין ואת אפשרות פיתוחה הכלכלי.3. בירושלים תהיינה שתי מדינות, זו של מדינת ישראל וזו של מדינת פלשתין. השכונות היהודיות תהיינה תחת ריבונות ישראלית והשכונות הערביות תהיינה תחת ריבונות פלשתינית. בין שתי הרשויות המוניציפאליות ייכון שיתוף פעולה שיאפשר מרקם חיים ואיכות לכלל התושבים.4. סידורים מיוחדים יכונו כדי לשמור על גישה חופשית לכל המקומות הקדושים לבני הדתות השונות. משטר מיוחד יוקם כדיי לשמר את זיקת שני העמים למקומות הקדושים בתוך העיר העתיקה של ירושלים.5. פלשתין תוכר כבית הלאומי של העם הפלשתיני וישראל תוכר כבית הלאומי של העם היהודי.6. יימצא פתרון הוגן ומוסכם לבעיית הפליטים הפלשתינים, תוך התחשבות והכרה בסבל שנגרם להם ותוך הבנה כי מימוש ההגדרה העצמית, מהווה את עיקר הפתרון לבעיה.7. שני הצדדים יכריזו על נכונותם לסיים את הסכסוך ולפעול לכך שהתמיכה הציבורית בכל צד להסכם זה תהיה גדולה ככל האפשר. כן יפעלו הצדדים, בכל כוחם, ביחד ולחוד, נגד כל גילוי אלימות וטרור המכוון משטחי מדינה אחת לרעותה.8. שני הצדדים רואים בהסכם זה מימוש משמעותי על עקרונות יוזמת השלום של הליגה הערבית, וקוראים לחברות הליגה לנקוט בצעדים אופרטיביים כדי להביא ליישומה המלא. כמו כן, קוראים הצדדים לארצות ולגופים המיוצגים בקוורטט ובקהילה הבינלאומית, לערוב ולסייע, בדרכים שונות, לקידום ומימוש ההסכם, המבוסס על עקרונות אלה."מסמך שיתבסס על עקרונות מהסוג הנ"ל צריך להיות מושג בטרם הכינוס הבינלאומי בנובמבר, מוצג במהלכו ומעוגן בהחלטות בינלאומיות לאחריו. "מיד לאחר הכינוס הבינלאומי, במקביל למשא ומתן על השגת הסכם מפורט, תחל ישראל בהשגת כוחות ובפינוי התנחלויות משטחים בגדה המערבית. השלמת שלבי הפינוי תיעשה במקביל להשלמת המשא ומתן".