עמותת "תנו לחיות לחיות" קוראת לציבור הדתי שלא לקיים השנה את טקס הכפרות באמצעות תרנגול. ראשי הארגון סבורים כי המנהג גורר התעללות אכזרית ומיותרת, כלשונם, בבעלי החיים. לדבריהם, ניתן להמיר את הטקס בתרומה כספית למען הנזקקים.בירור קצר מעלה כי בין הפוסקים יש מחלוקת מפתיעה. הרמב"ן והשולחן ערוך אינם מתירים לקיים שחיטה בתרנגול, שכן לטעמם המנהג "התקלקל" ברבות השנים. לדבריהם אופן יישום המנהג הפך דומה למנהג האמורי לכן עדיף מתן צדקה על פני שחיטה.המקובלים, וכן פוסק הרמ"א, טוענים מאידך שצריך לבצע את הכפרות היות ומדובר בעניין שיסודו בתורת הסוד והקבלה. בדבר אחד מסכימים שני המחנות: בין אם יש לבצע שחיטה ובין אם לתת צדקה יש להימנע מצער בעלי החיים.בשיחה ביומן ערוץ 7 התייחס גם רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, לסוגיה. הרב תימצת את תשובתו בהערה עוקצנית לכל ארגוני 'צער בעלי חיים' ואמר כי אותה דרישה ל'צער בעלי חיים' צריכה להביא אותנו לקרוא לכל המסעדות שיפסיקו לצלות שרימפס שכן פעולה זו מבוצעת תוך כדי צער בעלי חיים ברור.